Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

11 mai 2011

S-A DESFIINTAT TAXA RADIO-TV PENTRU FIRME

Dragele mele firme s-a terminat cu taxa de radio-tv pe care o plateati lunar, prin factura de energie electrica ca si contravaloare a serviciilor asa-zis furnizate de catre Televiziunea Romana si Societatea Romana de Radiodifuziune!

Decizia ICCJ nr. 607 a fos publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 318 .

Conform acestei decizii Inalta Curte a dispus anularea prevederilor legale prin care toate firmele cu sediul in Romania erau obligate la plata unei taxe lunare pentru serviciile publice de radio si tv.

Mai jos gasesti textul Deciziei referite.

DECIZIA Nr. 607
Sedinta publica din data de 3 februarie 2011
Dosar nr. 164/33/2010
Presedinte:
Iuliana Riciu — judecator
Emanuel Albu — judecator
Carmen Ilie — judecator
Anca Nechita — magistrat-asistent

 Din partea Ministerului Public — Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie — se prezinta procurorul de sedinta Daniela Tudose.
S-au luat in examinare recursurile declarate de Guvernul Romaniei si Societatea Romana de Radiodifuziune impotriva Sentintei civile nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala si contencios administrativ si fiscal. La apelul nominal facut in sedinta publica lipsesc atat recurentul-parat Guvernul Romaniei, cat si recurentaintervenienta Societatea Romana de Radiodifuziune, precum si intimata-reclamanta Societatea Comerciala „New Vissa” — S.R.L. Cluj-Napoca. Procedura completa. Se prezinta referatul cauzei, magistratul-asistent aratand ca recursul a fost declarat si motivat cu respectarea termenului prevazut de lege. Se mai refera ca partile au solicitat judecarea cauzei in lipsa, astfel cum permit dispozitiile art. 242 alin. 2 din Codul de procedura civila. Ministerul Public — Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin procuror Daniela Tudose, pune concluzii de respingere a recursului si mentinere a sentintei atacate ca fiind temeinica si legala. Inalta Curte, in temeiul art. 150 din Codul de procedura civila, retine cauza spre solutionare.
Inalta Curte asupra recursului de fata, din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
I. Circumstantele cauzei 1. Obiectul actiunii Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, reclamanta Societatea Comerciala „New Vissa” — S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei anularea prevederilor cuprinse in art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si anularea prevederilor cuprinse in art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune.
    2. Hotararea instantei de fond Prin Sentinta nr. 64 din 16 februarie 2009 Curtea de Apel Cluj a admis actiunea formulata de reclamanta Societatea Comerciala „New Vissa” — S.R.L., a anulat prevederile cuprinse in art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 si art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 si a anulat ca netimbrata cererea de interventie accesorie formulata de Societatea Romana de Radiodifuziune.Prin Decizia civila nr. 4.560 din 22 octombrie 2009, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile declarate de Guvernul Romaniei si Societatea Romana de Radiodifuziune impotriva Sentintei nr. 64 din 16 februarie 2009 a Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, aratand ca instanta nu s-a pronuntat asupra tuturor cererilor cu care a fost sesizata, cu atat mai mult cu cat interventia accesorie, fiind o aparare, se judeca intotdeauna impreuna cu cererea principala. Rejudecand, Curtea de Apel Cluj, prin Sentinta nr. 185 din 27 aprilie 2010, a admis actiunea reclamantei Societatea Comerciala „New Vissa” — S.R.L. Cluj-Napoca impotriva paratului Guvernul Romaniei si in consecinta a dispus anularea prevederilor cuprinse in art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 si a art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 978/2003. Totodata, a respins cererea de interventie formulata de Societatea Romana de Radiodifuziune si a dispus publicarea conform art. 23 din Legea nr. 554/2004.
    3. Motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei Instanta de fond a retinut ca prin Decizia nr. 297 din 6 iulie 2004 a Curtii Constitutionale s-a constatat ca prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 care dispun cu privire la obligatia persoanelor juridice romane sau straine, cu sediul in Romania, de a plati in calitate de beneficiari o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxa pentru serviciul public de televiziune nu sunt contrare Legii fundamentale. S-a mai aratat in considerentele sentintei atacate ca art. 40 din Legea nr. 41/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste ca veniturile proprii ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune provin, intre altele, si din taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune, dar, asa cum prevede chiar alin. (3) al acestui articol, taxele sunt datorate de catre subiectele de drept acolo mentionate, in calitate de beneficiari ai acestor servicii. Pe de alta parte, pentru dezlegarea chestiunii litigioase, instanta de fond face aplicarea interpretarii gramaticale a dispozitiilor legale a caror anulare se solicita si ajunge la concluzia ca notiunea de „beneficiar” din cadrul art. 40 al Legii nr. 41/1994, republicata, include persoanele fizice sau juridice in folosul carora se presteaza efectiv cele doua servicii si ca doar aparent exceptia de la plata acestor taxe este instituita numai pentru persoanele fizice, deoarece nu este exclusa aplicarea acestei exceptii si pentru persoanele juridice. A mai retinut instanta de fond ca prevederile cuprinse in art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 977/2003 si nr. 978/2003 instituie derogari de la dispozitiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, negand dreptul persoanelor juridice de a beneficia de scutiri independent de conditia detinerii de receptoare radio si TV, iar in interpretarea data de Guvern se denatureaza insusi sensul notiunii de „taxa” asa cum este aceasta definita in Legea finantelor publice. Concluzionand, instanta de fond a constatat ca cele doua hotarari ale Guvernului nu au aplicat in art. 3 alin. (2) in mod corect dispozitiile art. 40 din Legea nr. 41/1994, avand in vedere ca aceasta taxa incumba numai beneficiarilor celor doua servicii publice, notiunea de „beneficiar” fiind atribuita atat in interpretarea oficiala, cat si in interpretarea gramaticala numai subiectelor care sunt in mod direct destinatarii acestor servicii. Referitor la demersul intervenientei, prima instanta a retinut ca acesta reprezinta o interventie in interes propriu cu toate consecintele juridice ce decurg dintr-o astfel de interventie, consecinta fiind aceea ca in raport de solutia data actiunii principale se va solutiona si cererea de interventie in interes propriu, intre aceste cereri fiind o stransa legatura de cauzalitate.
    4. Recursul formulat de paratul Guvernul Romaniei impotriva Sentintei civile nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal. Motivele de recurs au fost intemeiate pe dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 3041 din Codul de procedura civila.
    4.1. In acceptiunea Legii nr. 41/1994, republicata, toate persoanele juridice au prezumata calitatea de beneficiar al serviciilor publice in discutie, iar dispozitiile art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 977/2003 si art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 978/2003 au fost emise in aplicarea si executarea legii.
    4.2. Aceeasi acceptie a fost retinuta si de Curtea Constitutionala in deciziile nr. 297/2004 si nr. 331/2006.
    4.3. Temeiul existentei Societatii Romane de Televiziune, a Societatii Romane de Radiodifuziune si fundamentul platii taxei radio-TV se regasesc in prevederile art. 31 din Constitutia Romaniei.
    5. Recursul formulat de intervenienta Societatea de Radiodifuziune impotriva aceleiasi sentinte Motivele de recurs au fost intemeiate pe dispozitiile art. 3041 din Codul de procedura civila.
    5.1. Recurenta considera ca vointa legiuitorului a fost aceea de a institui prezumtia cu privire la calitatea de beneficiar a tuturor persoanelor juridice cu sediul in Romania, fara a conditiona aceasta de posesia receptoarelor.
    5.2. Un alt argument in sensul celor aratate este, in opinia recurentei, respingerea tuturor amendamentelor expuse de unii parlamentari la textul ordonantei, in sensul de a se considera ca notiunea de „beneficiar” nu este legata de calitatea de primitor al serviciilor publice de radiodifuziune.
    6. Intampinarea formulata de intimata-reclamanta Societatea Comerciala „New Vissa” — S.R.L. Intimata solicita respingerea recursurilor ca nefondate si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei atacate. II. Considerentele instantei de recurs 1. Recursurile sunt nefondate.
    1.1. Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicata, „persoanele juridice cu sediul in Romania, inclusiv filialele, sucursalele, agentiile si reprezentantele acestora, precum si reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine au obligatia sa plateasca o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxa pentru serviciul public de televiziune, in calitate de beneficiari ai acestor servicii”.
    1.2. Conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 41/1994, republicata, si persoanele fizice, in calitate de beneficiari ai acelorasi servicii, au obligatia sa plateasca o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxa pentru serviciul public de televiziune.
    1.3. Nicaieri in cuprinsul Legii nr. 41/1994, republicata, nu se regaseste o definitie a notiunii de „beneficiar”, astfel incat sensul acestei notiuni nu poate fi decat cel comun, respectiv „cel care beneficiaza de ceva” sau „o autoritate, institutie, societate etc. pentru care se face o lucrare”.
    1.4. Prin Decizia nr. 297/2004 a Curtii Constitutionale, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 a fost respinsa cu motivarea ca „obligatia prevazuta de text este doar in sarcina persoanelor juridice care beneficiaza, in diferite modalitati, de serviciile publice respective”.
    1.5. Aceleasi considerente au fost avute in vedere si prin pronuntarea Deciziei nr. 331/2006 a Curtii Constitutionale.
    1.6. Legislatia comunitara si recomandarile europene cu privire la taxa radio permit statelor sa stabileasca plata unor taxe radio-TV, indiferent de existenta calitatii de beneficiar. Aceasta reprezinta insa numai o optiune a statului membru, si nu o obligatie.
    1.7. Prin Constitutia Romaniei nu s-a impus plata taxei radio-TV indiferent de existenta calitatii de beneficiar, iar componentele dreptului la informare prevazut de art. 31 alin. (15) trebuie interpretate in favoarea cetateanului.
    1.8. Argumentele referitoare la respingerea unor amendamente formulate de diferiti parlamentari nu pot fi acceptate, deoarece interpretarea legii este realizata de catre judecator, care, in speta, folosind principiile si metodele de interpretare, a concluzionat in sensul deja aratat. Vointa exprimata de legiuitor rezulta din interpretarea gramaticala, logica, sistematica a textelor analizate, si nu din eventualele amendamente formulate.
    2. Se constata astfel ca prevederile art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 977/2003 si art. 3 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 978/2003 adauga la prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicata, ca motivele de recurs formulate impotriva sentintei de fond nu sunt intrunite, astfel incat, in temeiul art. 312 alin. (1) teza a II-a din Codul de procedura civila si al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, modificata si completata, urmeaza sa se dispuna respingerea recursurilor ca nefondate.
P E N T R U    A C E S T E     M O T I V E
In numele legii DECIDE:
Respinge recursurile declarate de Guvernul Romaniei si Societatea Romana de Radiodifuziune impotriva Sentintei civile nr. 185 din 27 aprilie 2010 a Curtii de Apel Cluj — Sectia comerciala si contencios administrativ si fiscal, ca nefondate. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica astazi, 3 februarie 2011.

Judecator, Iuliana Riciu
Judecator, Emanuel Albu
Judecator, Carmen Ilie
Magistrat-asistent, Anca Nechita


49 de comentarii:

 1. Buna, sunt Ovidiu T. din Cluj-Napoca si acum, in timp ce citesc cele scrise de dumneavoastra mai sus, ma uit si la o factura de la Electrica venita acum 2 zile aici la firma. In factura respectiva citesc despre Taxa Radio M - 30 lei si Taxa TV M - 50 lei. Oare ei nu stiu de decizia de mai sus ? Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 2. Nu o platiti si faceti o adresa prin care sa le aduceti la cunostinta motivul neplatii. Stiu, dar fac pe prostii. Unde merge, merge. Asta e filozofia.

  RăspundețiȘtergere
 3. Buna sunt Anca si am primit o instiintare de plata de la BPO solutions pt. taxa radio-tv pe 2010. Am refuzat (pe motiv ca nu am receptoare radio-tv la firma) s-o platesc si iata raspunusul lor:Va comunicam ca potrivit legii 41/1994, republicata cu modificarile ulterioare si a H.G 977/2003, toate persoanele juridice care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei au obligatia achitarii unei taxe lunare pentru serviciul public de radiodifuziune, inclusiv SC WHITEBOARD SRL, taxa radio nefiind conditionata de detinerea receptoarelor radio conform art 12 din Precizari aduse HG 977/2003: "Obligaţia de plată a taxei radio pentru toate persoanele juridice nu este condiţionată de deţinerea receptoarelor radio" (Art .2 din Precizari aduse HG 977/2003: "Prin receptor radio se inţelege orice aparat care poate recepta programele de radio, respectiv: radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, calculator, iPoduri sau orice alte aparate de natura celor care pot recepta in orice mod programele radio, precum şi abonamentele la cablu TV).
  In situatia in care eu nu am radio sau tv la firma, dar detin un laptop si o masina pe firma, trebuie sa platesc taxa? Eu m-as certa cu ei, dar nu cunosc legea (oricum jagonul juridic imi suna ca o limba straina), iar argumentele de genul"n-am radio-tv si nici nu ma uit la tvr" nu tin in fata legii.

  RăspundețiȘtergere
 4. Draga Anca, te rog sa le raspunzi invocand prevederile acestei Decizii pe care o ai in acest articol si sa le aduci la cunostinta, inca o data, ca nu detii posturi radio tv si ca nu ai detinut niciodata si prin urmare, in conformitate cu aceasta decizie (nr... zi.... publicata in M.Of nr. .... din data de...) nu datorezi nicio suma de aceasta natura, prin urmare nu veti achita aceste debite, ca fiind nedatorate. Mult succes!

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumesc pentru raspuns. Receptoarele radio-tv sunt definite undeva, in lege? Adica, dupa spusele lor, daca am laptop si radio la masina sunt buna de plata.

  RăspundețiȘtergere
 6. Da, evident. "Prin receptor radio se inţelege orice aparat care poate recepta programele de radio, respectiv: radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, calculator, iPoduri sau orice alte aparate de natura celor care pot recepta in orice mod programele radio, precum şi abonamentele la cablu TV" dar nu va mai stresati atat, oricum nu mai au dreptul sa solicite, stii vorba aceea: nu e prost cine cere, e prost cine da.

  RăspundețiȘtergere
 7. maria magdalena29 iunie 2011, 17:05

  ce se intimpla cu firmele care au platit pana acum taxa radio si tv ani in sir au ceva sanse sa isi recupere bani mai ales ca firma nu mai exista si inca un lucru nu am detinut niciodata radio sau tv in sediul societati

  RăspundețiȘtergere
 8. Draga Maria... din pacate temei juridic pentru restituirea banilor nu exista. Si aceasta decizie nu este retroactiva (adica sa se aplice pentru anii trecuti). S-ar putea incerca o "aroganta" judiciara, insa cu un avocat extrem de bun, care are viziune contencioasa. Insa chiar si asa, eu scad sansele de a se putea recupera din urma. Si mai este un aspect: prescriptia materiala a dreptului, care te obliga sa te limitezi la ultimii 3 ani. Oare merita? Aprecieaza si tu :)

  RăspundețiȘtergere
 9. As dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva in legatura cu ce pasi trebuie urmati- in lumina noii decizii- avand in vedere faptul ca in continuare primesc amenintari de la BPO Sol ca trebuie achitata taxa si mai ales ca va trimite dosarul in instanta si se va emite o amenda pentru neplata. au voie? pot chiar trimite dosarul in instanta? ce ar trebui sa fac sa nu mai fiu sunata si sa nu mai primesc instiintari de plata?

  RăspundețiȘtergere
 10. Pentru Ramona, am mai raspuns la o intrebare similare putin mai sus. Acelasi lucru te sfatuiesc si pe tine. Vezi te rog intrebarea si raspunsul lui Fleur du lis.

  RăspundețiȘtergere
 11. daca stie cineva sa raspunda CINE ESTE ADEVARATUL BENEFICIAR AL ACESTOR BANI? beneficiarul din umbra........ MULTUMESC.

  RăspundețiȘtergere
 12. ma poate ajuta cineva cu un model de raspuns? eu am primit o factura proforma de la Soc. de Radiodifuziune, prin care trebuie sa platesc taxa radio din iunie 2006 pana in iunie 2011

  RăspundețiȘtergere
 13. Pot sa confirm ce spunea Ovidiu T din Cluj. Eu chiar am mai trecut pe la Electrica, unde mi s-au fluturat pe sub nas HG 977 si 978, in varianta neactualizata. Au zis ca nici vorba de scutire pentru firme...vechile texte. Ce pot sa fac sa nu mai apara in factura de curent aceasta taxa aberanta ?

  RăspundețiȘtergere
 14. Da Seby, sunt si eu la curent cu problema ta. Si clientii mei se plang de acelasi lucru. Nu renunta Electrica prea usor... ce pot sa iti spun este ceea ce le spun si lor. Faci o adresa pe numele firmei, arati ca nu detii si nici nu ai detinut TV/radio in unitate si ca, in temeiul Deciziei ICCJ, general valabila nu vei mai dispune platile pentru aceste taxe incepand cu data de ____. Daca au probleme cu tine sa te cheme in judecata. Succes!

  RăspundețiȘtergere
 15. Din păcate în România nu este atât de simplu......După publicarea Deciziei ICCJ am notificat Enel în ceea ce priveşte anularea actelor normative prin care s-a instituit obligativitatea plăţii acestor taxe. Ştiţi care a fost răspunsul primit prin intermediul Enel de la SRTV , SRR? Obligaţia de plată a taxelor îşi are temeiul nu în cele două hotărâri de guvern ci în Legea nr .41/1994, lege organică , şi care în ierarhia legilor se află , etc Deci concluzia este că ztaxa oricum trebuie plătită . Ce spuneţi desprea aşa răspuns?

  RăspundețiȘtergere
 16. Acum au schimbat textul cei de la Electrica. O lasa moarta cu 977&978, dar nu se dau batuti. Cititi un raspuns standard care se trimite la firme sau care este pus sub nas la ghiseu:
  -----citat-----
  „Prin decizia Î.C.C.J. se dispune numai anularea art. 3, alin. (1) din H.G. 978/2003, nu şi faptul că persoanele juridice ce nu deţin receptoare TV nu mai sunt obligate la plata taxei TV sau că pot fi exceptate de plata acestei taxe printr-o declaraţie pe propria răspundere că nu deţin receptoare TV sau că nu au calitatea de beneficiar al serviciului public efectuat de Societatea Română de Televiziune. Instituţia declaraţiei pe propria răspundere nu acţionează în orice situaţie ci numai acolo unde şi când legea o prevede în mod expres.

  Anularea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 978/2003 nu înseamnă anularea obligaţiei persoanelor juridice de a plăti o taxă pentru serviciul public de televiziune.

  Obligaţia de plată a unei taxe pentru serviciul public de televiziune, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice, îşi are temeiul nu în H.G. nr. 978/2003 ci în Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune republicată, cu completările şi modificările ulterioare, lege organică, şi care în ierarhia legilor se află pe locul doi imediat după legile constituţionale, prevederile ei neputând fi abrogate printr-o decizie fie ea şi a Î.C.C.J., decizie ce anulează un articol dintr-o hotărâre de guvern, act administrativ, inferior ca rang unei legi organice.

  Categoriile de persoane juridice care în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative pot fi scutite de la plata taxei TV sunt expres prevăzute în lege.

  Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, cu completările şi modificările ulterioare prevede că “alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.” Până în prezent, Guvernul României nu a reglementat prin hotărâre vreo altă modalitate de scutire, suplimentar art. 40 din lege, astfel că simplele cereri în acest sens ale persoanelor juridice nu pot fi acceptate de SRTV sau de mandatarii săi.

  În aceste condiţii, în baza Legii 41/1994, republicată, cu completările şi modificările ulterioare persoanelor juridice în situaţia în care nu fac parte din categoria celor scutite prin efectul legii le revine în continuare obligaţia de plată a taxei tv.

  Societatea Română de Televiziune nu are competenţa de a acorda/stabili alte modalităţi şi de a acorda alte scutiri sau reduceri de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune, în afara celor expres prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Avizarea solicitărilor de încadrare în categorie de plătitor, modificarea acesteia sau de exceptare de la plata taxei TV nu se poate face decât în baza unor documente care să facă pe deplin şi fără putinţă de tăgadă, dovada faptului că solicitarea este îndreptăţită.”
  -----sfarsit citat-----

  RăspundețiȘtergere
 17. Ce parere aveti de raspunsul citat mai jos de la Electrica ? Pana acum firmele erau obligate sa plateasca in virtutea HG 977&978, iar acum cu acestea desfiintate apare peste noapte alt temei de incasare a acestei taxe aberante ?
  ----------citat inceput----------
  „Prin decizia Î.C.C.J. se dispune numai anularea art. 3, alin. (1) din H.G. 978/2003, nu şi faptul că persoanele juridice ce nu deţin receptoare TV nu mai sunt obligate la plata taxei TV sau că pot fi exceptate de plata acestei taxe printr-o declaraţie pe propria răspundere că nu deţin receptoare TV sau că nu au calitatea de beneficiar al serviciului public efectuat de Societatea Română de Televiziune. Instituţia declaraţiei pe propria răspundere nu acţionează în orice situaţie ci numai acolo unde şi când legea o prevede în mod expres.

  Anularea art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 978/2003 nu înseamnă anularea obligaţiei persoanelor juridice de a plăti o taxă pentru serviciul public de televiziune.

  Obligaţia de plată a unei taxe pentru serviciul public de televiziune, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice, îşi are temeiul nu în H.G. nr. 978/2003 ci în Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune republicată, cu completările şi modificările ulterioare, lege organică, şi care în ierarhia legilor se află pe locul doi imediat după legile constituţionale, prevederile ei neputând fi abrogate printr-o decizie fie ea şi a Î.C.C.J., decizie ce anulează un articol dintr-o hotărâre de guvern, act administrativ, inferior ca rang unei legi organice.

  Categoriile de persoane juridice care în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative pot fi scutite de la plata taxei TV sunt expres prevăzute în lege.

  Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, cu completările şi modificările ulterioare prevede că “alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.” Până în prezent, Guvernul României nu a reglementat prin hotărâre vreo altă modalitate de scutire, suplimentar art. 40 din lege, astfel că simplele cereri în acest sens ale persoanelor juridice nu pot fi acceptate de SRTV sau de mandatarii săi.

  În aceste condiţii, în baza Legii 41/1994, republicată, cu completările şi modificările ulterioare persoanelor juridice în situaţia în care nu fac parte din categoria celor scutite prin efectul legii le revine în continuare obligaţia de plată a taxei tv.

  Societatea Română de Televiziune nu are competenţa de a acorda/stabili alte modalităţi şi de a acorda alte scutiri sau reduceri de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune, în afara celor expres prevăzute de legislaţia în vigoare.

  Avizarea solicitărilor de încadrare în categorie de plătitor, modificarea acesteia sau de exceptare de la plata taxei TV nu se poate face decât în baza unor documente care să facă pe deplin şi fără putinţă de tăgadă, dovada faptului că solicitarea este îndreptăţită.”
  ----------citat sfarsit----------

  RăspundețiȘtergere
 18. Daaaa, ce Doamne iarta-ma sa mai zic? Vad ca si-au facut un raspuns stass si l-au dat din mana in mana. Ne pricepem la vorbe... mama, mama. Eu stiu un lucru: nu au temei legal sa primeasca plata la Societati. Legea din 1994 nu are norme de aplicare, din cate stiu au fost aprobate prin acea HG 41. Va fi interesant sa pun mana pe un dosar d-asta sa le dau in cap cu furturile lor la nivel. Chiar ma revolta teribil si este strigator la cer!

  RăspundețiȘtergere
 19. buna seara ,eu am sediu social in iocuinta mea si platesc taxa ca persoana fizica si juridica adica de doua ori ,(cea pe persoana juridica vine la 6 -12 luni ).intr-o zi m-au sunat de la o firma de recuperare si duduia de acolo pentru ca am intrebat-o daca la ei nu au ajuns informatii despre legea cu pricina a inceput sa injure si sa urle ca daca consum trebuie sa platesc samd.acum de curand mi-am deschis un punct delucru si mi-a venit fac de la enel cu val 0 dar taxa 80lei radio tv (eu nu detin decat un tv acolo unde platesc abonament tv prin cablu))deci in total platesc 3 taxe enorme din care 2 pe acelasi tv si radio ,in concluzie noi care nici macar nu ne uitam la prog lor mai trebuie sa le achitam?multumesc anticipat ptr raspuns

  RăspundețiȘtergere
 20. problema apare atunci cand electrica trimite instiintare ca pe 24-11-11 o sa fiu debransat de la retea daca nu achit suma de 1496 lei noi taxe radio si tv .aceasta suma este acumulata de un an . maine vad ce se intampla .:)

  RăspundețiȘtergere
 21. SISTEMUL TICALOSIT ESTE BENEFICIARUL DIN UMBRA AL ACESTOR BANI....... PROTEJAT DE SISTEMUL TICALOSIT DIN O.P.C. .....DIN JUSTITIE.......D.N.A.... SI ASA MAI DEPARTE

  RăspundețiȘtergere
 22. Florina
  Fratele meu are un SRL ,cu sediul in propriul apartament,ca persoana fizica avind scutire pentru ca nu detine radio.In anul 2008 a primit o instiintare de plata pentru per 2006-2008 de la radio Iasi pe care a achitat-o (10 lei lunar).Anul acesta a primit o atentionare si o notificare pentru perioada 2009-2011.Am studiat legislatia si am observat in anexa 1 la HG 977/2003 categoriile de platitori si taxa aferenta.Societatea a fost incadrata la microindreprinderi (1-9 salariatia)iar firma nu are salariati deci ar fi trebuit incadrata la pct 2 persoane juridice care nu au salariati(2,5 lei).Singura problema este ca in 2008 s-a inregistrat un autoturism pe firma desi cifra de afaceri este foarte mica .Ei aveau aceste date ,nu stiu de unde ,motivind ca se asculta radio in masina chiar daca sediul firmei nu detine aparat radio.Eu chiar nu stiu de unde au luat datele si sintem hotariti sa nu mai achitam in conditiile in care am luat cunostinta si de Decizia 607/03.02.2011 IICJ,dar nici nu am vrea sa ajungem in justitie ,unde e nevoie de multi bani si multa rabdare.Avem doua solutii ,sa o lasam balta sau sa luam legatura cu ei si sa le explicam datele problemei.

  RăspundețiȘtergere
 23. Adrian Timisoara20 ianuarie 2012, 11:22

  Doamna Avocat, am si eu o intrebare: Am primit o astfel de instiintare de plata, pe firma, de la o firma de recuperare credit (Mellon Romania SA), de la Societatea Romana de Televiziune, in data de 09.01.2012, conform careia nu am platit taxa TV aferenta a 45 facturi (nu e specificat perioada in care nu am patit). Pe spate apare o lista de 20 facturi cuprinse in perioada 05.2007-01.2009. Suma penalitatilor de intarziere este mai mare decat contravaloarea taxei. Au trecut 3 ani deja... Ce ar trebui sa fac? In acea perioada am facut in fiecare luna cerere cum ca nu detinem TV/radio si cei la la Enel nu au zis nimic. Mentionez ca anul trecut am primit de la Radiodifuziune si am platit-o.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu mai faci nimic, astepti sa fii chemat in instanta si atunci vei discuta asupra prescriptiei sumelor. (cei 3 ani). Succes!

   Ștergere
 24. Buna ziua.
  am o intrebare, doamna avocat.
  unde trebuie sa depun o cerere de chemare in judecata, prin care oblig partea parata la plata penalitatilor unor facturi? si este nevoie si de timbru si timbru judiciar?multumesc anticipat!

  RăspundețiȘtergere
 25. Doamna Avocat ce ma sfatuiti sa fac? Sunt citata la tribunal pe data de 15 deoarece nu am platit taxa radio.Radiodifuziunea Rmana m-a dat in judecata

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va angajati un avocat si va prezentati la data judecatii. Stie avocatul ce este necesar de facut. Succes!

   Ștergere
 26. Pentru persoanele fizice ce temei legal au cei de la electrica sa includa taxa radio tv pe acceasi factura de energie electrica??? mentionez ca nu am platit taxa radio tv de circa 1 an si in ianuarie 2012 plata la factura de energie electrica (separata de factura radio tv) a fost descarcata pentru facturile radio tv neplatite, ramanand factura lunii decembrie neachitata chiar daca suma exacta dupa factura a fost platita...pe chitanta data apare si simbolul variabil dupa factura de en. el. care nu este acelasi cu cel dupa factura radio tv...ce pot face in acest caz? Raspunsul celor de la cez a fost ca codul fiscal s-a schimbat si plata pe care eu am facuto se regaseste la facturile restante radio tv si conform lor sunt restant la factura lunii decembrie chiar daca este o factura diferita..drept urmare mi s-a emis un avertisment de debransare pentru neplata....din cate imi amintesc contract cu cei de la electrica nu am facut decat pentru energie electrica ....ce pot face ?? contract de furnizare servicii radio tv am cu cei de la rcs-rds...Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Temeiul juridic este dat de o Hotarare de Guvern, daca nu ma insel chiar s-a vorbit despre ea in mesajele anterioare - HG 977/2003, unde se regaseste toata lumea. Aberatia statului roman, ce sa mai spunem? Acum variante sunt 2: ori platiti, ori va judecati cu ei...

   Ștergere
 27. vis-a-vis de ultima intrebare (anonim)fata de pers fizice ce temei juridic au... si le-ati enunat d-stra cu completarea ori platim ori de judecam cu ei, daca ne judecam cu ei care sunt sansele reale si care sunt acelea? vomfi obligati sa platimsau .... multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sansele de castig sunt spre minim absolut, in cazul persoanelor fizice... optiunea era data in cazul ca doreste cineva sa isi lungeasca boala... atat

   Ștergere
 28. buna seara .
  a primit si eu ptr societatea mea o instiintare de plata pentru perioada 2010-2011 .adresa era emisa in 30.01.2012 si a ajuns la sediul societatii in data de 29.02.2012 .am pus mana pe telefon si am sunat la radio romania .normal ca m-am luat de ei urat de tot .stiam de firma din cluj care a castigat procesul cu ei ,dar ei invoca faptul ca firma a castigat intrucat era suspendata activitatea in acea perioada .sunt economist de profesie,deci nu sunt pe langa legislatie .cand mi-a zis ca am 10 zile sa achit am innebunit .de unde 10 zile ? cumva e vreo confirmare de primire ? de cand incepe numaratoarea ??? sunt pusi pe incasat bani nemunciti.eu am sediul societatii la domiciliul meu iar activitatea firmei se desfasoara la beneficiar ,asa ca ....
  m-au amenintat si pe mine ca ma dau in judecata .suma e 630 ron.am tinut evidenta contabila la peste 30 de firme si nici una n-a achitat aceasta taxa .
  pana la urma e in vigoare sau nu ? sunt atatea pareri pro si contra incat ma cam deruteaza .
  multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa te dea in judecata si atunci vezi tu ce va mai fi. Ceea ce fac ei ai subliniat tu foarte bine: incasare de bani nemunciti!

   Ștergere
 29. buna ziua

  ca si o continuare la ce am scris mai sus ...au inceput sa sune ei acum ! mi se da termen clar 48 ore sa achit taxa .va dati seama ??? m-am luat de ei urat de tot .nici daca faceam evaziune nu mi se dadeau 48 ore !!! parca arde tara .ei au o placa invatata pe care o pun fiecaruia dintre noi .
  cand i-am intrebat cum imi dovedesc ca mi-au trimis acea hartie ei mi-au spus ca am sunat eu la ei in data de...si de atunci numara ei 10 zile .ce idioti ... oricum cea mai mare gafa a lor este urmatoarea .firma e infiintata in martie 2010 si primul salariat e in mai 2010 lucru care se vede si pe mfinate.ro .deci oricum calculatia nu e corecta .ca nu toate lunile sunt cu 25 ron ci pana la primul salariat e 2,5 ron ,dupa legea lor....cand le-am dat peste nas cu treaba asta stiti ce mi-au zis ??? sa le trimit acea declaratie 010.cea referitoare la vectorul fiscal .astia nu sunt sanatosi .eu nu pun la dispozitia nimanui actele incheiate si semnate intre firma mea si finante .cine sunt ei ???? deci ca sa vedeti pana unde pot merge .eu am zis atat .va contest oricand pe motiv ca nu e reala suma .mai intai trimeti ceva corect ,legal si apoi discutam .si la urma urmei nu imi baga ei mana in buzunar .corect ??? nu voi plati nimic .am citit peste tot ca aceasta taxa a picat iar ei insista ca ...ba chiar i-am luat peste picior :" uite de unde o sa mi se traga mie insolventa .de la taxa radio !!" multumesc .iuliana s.galati

  RăspundețiȘtergere
 30. FELICITARI! nu platesc si nu voi plati pe firma decat valoarea facturii minus 60lei (cele 2 taxe). Am solicitat pe mail la compania de electricitate cu care am contract ca toate platile pe care le fac sa stinga cu prioritate datoriile generate de curentul electric....mi-au confirmat, si sa ma caute Radio si TV pe acasa... :)))

  RăspundețiȘtergere
 31. Am si eu o situatie neclara: Sediul social al firmei este la adresa x, adresa la care locuieste si proprietarul firmei. Factura de curent vine pe pers fizica, si implicit taxa tv si radio. Acum am primit ca am de plata pt anii 2008-2011 taxa radioTV pt firma. ma intreb au dreptul s ma puna sa platesc de 2 ori taxa pe aceeasi adresa?(si pers fizica si pers juridica), exceptand chiar acea decizie ca de fapt nu ar trebui sa platim

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ca sa te puna sa platesti pe firma, trebuie ca contractul sa fie facut cu ei pe firma, altfel nu au nicio baza legala sa iti impute aceste sume! Or din ce inteleg contratul este pe persoana fizica, care de altfel plateste aceste facturi. Prin urmare inteleg ca nu au niciun drept legal sa iti someze asa ceva. Rog cauta un avocat si demareaza o procedura impotriva lor, sa nu te trezesti tu cu alte somatii, executari, samd.

   Ștergere
 32. buna seara ,doamna avocat ,si eu sunt in aceeas situatie ca multi alti din cauza acestei taxe nemernice,am primit si eu somatii de la nemernici aceia,nu credeti ca ar fi mai potrivit sa ne stringem mai multe persoane sa facem o asociatie sau ori ce altceva ,sa dam rtv in judecata,asa cu m se face cu taxa auto,sa terminam odata cu furtul asta din munca noastra.Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 33. Am inteles ca Andreia Marin Banica j. se intoarce in televiziune si va incepe o noua emisiune gen ,,surprize-surprize '' Din ce bani credeti ca-i va aduce acasa pe acei rataciti prin toata lumea ca surpriza sa fie atat de mare incat intreg poporul sa inceapa sa planga in hohote, iar toate astea trebuieste rasplatite cu un salariu baban,prime pa masura ,fara a aminti diurna care trebuieste data pentu a umbla prin lume dupa subiecte noi.(hotel,taxi,masa,ptr. ea si echipa sa )

  Asa ca, nu mai comentati,nu va mai vaitati, haideti sa platim taxa ,pentru binele intregii natiuni
  Cu sau fara instanta tot o sa platim

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu va grabiti prea tare sa platiti. Articolul 40 din legea 41/1994 spune clar ca posesorii de receptoare radio si tv sant obligati sa plateasca taxa de abonament-
   -abonamentul se obtine in urma unei cereri facute care odata aprobata este obligatorie si executorie
   - in acest articol nu spune nicaieri ca esti obligat sa faci abonamentul iar cererea pe care o faci pentru a obtine abonamentul poate fi aprobata sau nu.
   - deci, nu ai abonament nu platesti taxa!

   Ștergere
 34. La 2 ani dupa sentinta data ca fiind un abuz ,aceasta taxa inca mai este in vigoare?
  De trei ani tot imi trimit la firma atentionari banii ii vor vedea cand vor presta serviice catre firma mea pana atunci nu are decat sa umple cutiile de corespondenta.

  RăspundețiȘtergere
 35. Multumesc pentru decizia nr. 607 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe care ati publicat-o si care m-a ajutat sa castig in prima instanta in contradictoriu cu soc. Romana de Radiodifuziune, care cheltuie enorm din banii luati cu japca de la noi.
  Cu respect,
  S M

  RăspundețiȘtergere
 36. niste nemernici,
  si eu am primit aceasta taxa de platit
  noroc cu voi ca m-ati luminat

  RăspundețiȘtergere
 37. Va felicit si va admir pentru ceea ce faceti si pentru acest suport informational pe care ni-l oferiti doamna avocat!

  RăspundețiȘtergere
 38. Bine scris.Noroc ca acum stiu ce am de facut.Va multumesc

  RăspundețiȘtergere
 39. Cine doreste sa ne asociem pentru a fi mai eficienti in lupta impotriva acestor hoti nenorociti?

  RăspundețiȘtergere
 40. Am primit si eu , chiar pe numele firmei si nu le am platit , asa ca ma asociez.

  RăspundețiȘtergere

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...