Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

28 aprilie 2011

CONCEDIEREA sau... M-AU DAT AFARA DE LA SERVICIU

Tot din seria deschisa despre Codul Muncii și drepturile salariatului, va propun sa vorbim astăzi (bine, mai mult eu sa vorbesc) despre ce este și ce presupune concedierea.
Din păcate este un subiect extrem de modern și la fel de neplăcut. O data cu vestea ca ai fost dat afara încep grijile, temerile... nesiguranța, panica, teama... pe moment viata ta pare sfârșita. Si asa uiți ca ai și tu niște drepturi... și ca trebuie sa ți le asiguri a fi respectate. Insa, de fiecare data când cineva se regăsește în situația asta toata energia este canalizata spre "ce fac eu acum?", "unde ma duc?", "cum ma descurc?"
Aceasta este societatea moderna. Si în ea, nesiguranța locului de munca este o trăsătura esențială. Probabil ca nenorocirea nu ar fi atât de mare dacă nu ai avea copil, credite, leasing-uri, întreținere și multe altele. Insa trebuie sa știi ca viata ta nu se termina aici. Viata ta poate de abia începe. Așadar, sa iți vorbesc despre concediere.

Ce este concedierea?

Concedierea este o modalitate de încetare a contractului de munca, din inițiativa Angajatorului (firmei, patronului) pentru motive ce țin sau nu țin de persoana salariatului precum motive colective sau individuale (reorganizare, vindere, lichidare societate, faliment, etc.)

Așadar, deși sunt una și aceeași instituție am sa ma refer distinct la a da afara și a fi concediat. Deci... pentru motive ce țin de salariat am sa spun "dat afara" și pentru situația cealaltă am sa refer "concediere", ca sa fie înțeleasa treaba mai bine.

Care sunt motivele de concediere (dat afara) care țin 
de persoana salariatului ?Art. 61 din Codul Muncii spune asa:

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în următoarele situații:
 • a)    în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinara;
 • b)    în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile, în condițiile Codului de procedura penala;
 • c)    în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica și/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de munca ocupat;
 • d)   în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este încadrat.

Care sunt motivele de concediere care nu țin
de persoana angajatului? 


Art. 65 din Codul Muncii, spune asa:
(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca, determinata de desființarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activității.
(2) Desființarea locului de munca trebuie sa fie efectiva și sa aibă o cauza reala și serioasa, dintre cele prevazute la alin. (1).

Art. 66
Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva.

Ce trebuie sa știi dacă ai fost dat afara 
pentru abatere disciplinara?


Ei bine... în aceasta categorie se găsesc cele mai multe situații de "dare afara". Fie ca nu ii place șefului freza ta, fie nu se simte compatibil cu tine, sau nu ești suficient de apt pentru post, fie ești o amenințare la adresa lui, adevăratele motive de dat afara sunt multe și de neînțeles uneori. Dar efectul lor este același. Ești liber!

Nu contează niciodată motivul real (certuri, antipatii, bețe în roate) ci cum înfăptuiește patronul concedierea ta. Aici este adevărata esență a lucrurilor.

Așadar:

 • 1. Nimeni nu te poate da afara pentru motive de abatere disciplinara repetata sau grava dacă nu s-au respectat condițiile art. 263, s.u. din Codul Muncii, adică:
-       nu ți s-a făcut vreun referat de sesizare cu privire la abateri,
-       nu ai fost legal convocat la comisia de disciplina unde ti s-au învederat acuzările
-       nu ti s-au ascultat punctele de vedere cu privire la abaterea presupusa
-       nu au fost consemnate in scris apărările tale
-       ai mai fost sancționat o data în ultimele 6 luni pentru aceeași fapta și nu a intervenit alta noua
-       sau, de la presupusa fapta si pana la concedierea ta au trecut mai mult de 6 luni.

 • 2.    Constituie abatere gravă acea faptă a salariatului, săvârșita cu vinovăție (n.m. adică AI ȘTIUT, AI FĂCUT și AI VRUT SA FACI fapta si sa obții rezultatele ei, ex. Știai ca dacă strici un xerox activitatea nu se mai poate desfășura normal, ai vrut sa îl strici și l-ai stricat intenționat), care produce o tulburare importantă în activitatea angajatorului, făcând imposibilă continuarea raporturilor de muncă
 • 3.    Caracterul grav al abaterii disciplinare, care justifică darea ta afara, se apreciază în funcție de consecințele faptei, pregătirea şi experiența salariatului în cauză, rezultând din toate elementele de fapt si de drept care au dus la un prejudiciu ce nu ar putea fi recuperat decât simbolic, prin darea ta afara.
 • 4.    Angajatorul este cel îndreptățit să aprecieze gravitatea faptei, însa, pentru transparenta este ok sa fie definita si prin Regulamentul de Ordine Interioara. (n.m. nu este obligatorie definirea gravitații faptei, deci nu poate fi motiv de disputa)
 • 5.    Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă este posibilă în două situații, astfel:
-       când salariatul săvârșește abateri repetate de la disciplina muncii
-       când salariatul săvârșește o abatere grava de la disciplina muncii.
 • 6.    Pentru a putea constitui temei al desfacerii contractului de muncă, abaterea gravă, ca faptă unică, trebuie să fie prevăzută cu acest efect într-o dispoziție legală. Prin urmare, în lipsa temeiului legal (Regulament de Ordine Interioara, Contract Colectiv de munca, Contract de munca, fisa a postului, codul muncii, șamd) nu poate opera o atare decizie.
 • 7.    Pot fi temei al desfacerii disciplinare a contractului de munca: încălcarea programului de lucru, producerea de prejudicii angajatorului, insubordonarea, neglijenta, concurența neloială, nepregătirea profesionala fizica sau psihica, neintegrarea in colectiv, starea de arest, întârzierea repetată la serviciu, lipsa repetată de la serviciu, neîndeplinirea ordinului de detașare, etc. În jurisprudență au fost calificate drept abateri apte să atragă desfacerea contractului de muncă, următoarele fapte:
-       întârzierea repetată la serviciu,
-       absențele repetate şi nemotivate de la serviciu,
-       refuzul de a se subordona
-       concurenta neloiala
-       neglijenta in serviciu
 • 8.    Abaterile grave nu sunt enumerate de Codul muncii, însă pot fi stabilite prin contractele colective de muncă şi prin regulamentele interne, fise ale postului, contracte de munca, acte adiționale, șamd.
 • 9.    Având în vedere dispozițiile art. 265 alin. (2), care consacră principiul non bis in idem (tradu. Nu de doua ori pe același), rezultă că prin abateri repetate trebuie să se aibă în vedere numai abateri care nu au mai fost sancționate, dar care contează la stabilirea repetării comportamentului angajatului.
 • 10. Art. 61 lit. c) din Codul muncii exclude incapacitatea de muncă. Cu alte cuvinte, inaptitudinea la care se referă este limitata: salariatul este apt de muncă în general însa organele de expertiză medicală constată că menținerea salariatului este contraindicată întrucât i-ar afecta sănătatea.
 • 11. Necorespunderea profesională, la care se referă art. 61 lit. d) din Codul muncii, presupune fie necunoașterea, fie cunoașterea neîndestulătoare a normelor unei meserii, profesii sau activități, fie după trecerea unui timp acordat salariatul nu a promovat un examen, nu a obținut un atestat, un certificat, șamd.
 • 12. Concedierea pentru necorespundere profesională nu este condiționată de producerea unui prejudiciu pentru angajator
 • 13. Beneficiază de îndemnizație de șomaj, având în vedere că încetarea contractului individual de muncă nu este imputabilă salariatului, salariații dați afara în temeiul art. 61 lit. c), d).


!! Foarte important de stiut !!
Drepturile tale = obligațiile patronului.
 • In temeiul art. 62, din Codul Muncii, in cazul in care darea ta afara intervine pentru situațiile prevazute de art, 61, lit. b)-d) patronul tău are obligația de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
 • Daca te-a dat afara pentru abateri disciplinare grave sau repetate, cum spuneam, decizia de concediere se emite numai cu respectarea dispozițiilor referitoare la cercetarea disciplinara prealabila prevazute de art. 263-268, Codul Muncii.
 • In orice situație, decizia se emite in scris, sub sancțiunea nulității absolute si trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprindă precizări cu privire la termenul in care poate fi contestata si indicarea instantei competente. (n.m. termenul de contestare este de 30 de zile de la primire, instanta competenta este Tribunalul unde locuiești)
 • Sub sancțiunea nulității, decizia se comunica in termen de 5 zile de la semnarea sa de către patron
 • În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d), precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligația de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. 
 • În situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacității de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii
 • Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit
 • În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.


Ce trebuie sa stii daca ai fost concediat 
pentru motive ce nu tin de tine ?

Ce înseamna motive care nu țin de tine? Pai in primul rând reorganizarea activității, cesionarea sau vinderea societății angajatoare, dificultăți economice, restructurare si orice alte situații care tin de managementul societății, de situațiile financiare sau de viitorul companiei, precum si decesul angajatorului persoana fizica. Situații care nu au legătura cu tine, nu sunt produse de tine, dar te afectează in mod direct.

 • Nu se poate dispune concedierea pe durată determinată. Pentru a evita concedierea, părțile pot recurge la suspendarea contractului individual de muncă prin acordul parților sau bine cunoscutul "șomaj tehnic"
 • Concedierea în temeiul art. 65 din Codul muncii presupune desfiinţarea chiar a postului ocupat de salariat, iar nu a unor posturi de natura celui ocupat de salaria
!! Foarte important !!

Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

In următorul articol voi vorbi despre CONCEDIEREA COLECTIVA si ȘOMAJUL TEHNIC. Dar pana atunci va mulțumesc pentru urările primite, pentru interesul cu care ma urmăriți și va doresc și eu din suflet o primăvara plina de soare si bucurii.

HRISTOS A ÎNVIAT!126 de comentarii:

 1. In sfarsit ceva pe intelesul tuturor! Ma bucur ca v-am gasit dna avocat! Va urmaresc cu placere. Mult succes in continuare si va astept cu noi articole. Hristos a inviat! Sanda Firica

  RăspundețiȘtergere
 2. Super tare articol, doamna avocat! In sfarsit sunt si eu lamurita. O sa va contactez pe email, poate ma reprezentati intr-un caz. As fii onorata. Nicoleta Paun.

  RăspundețiȘtergere
 3. Foarte interesant si util,in sfarsit raspunsuri pe intelesul tuturor. Va urez succes in continuare. Cu respect Sanda Marius.

  RăspundețiȘtergere
 4. Multumesc si eu pentru aprecieri Sanda. Ma straduiesc si eu in limita timpului si ma bucur ca va sunt de folos. Cu drag.

  RăspundețiȘtergere
 5. Voi fi concediata ca urmare a concedierii colective,conf art 65 al.1 din Lg 53/2003.Motivele trecute in decizia-preaviz sunt;
  -,,au fost desfiintate o parte dintre posturile de natura celui ocupat de dvs,,
  -,,nu aveti copii in intretinere,,
  Nu am nimic impotriva celor care au copii, dar eu consider ca am fost discriminata, caci din punct de vedere al pregatirii profesionale nu mi se poate reprosa nimic. Nu ar trebui sa se aiba in vedere in primul rand rezultatele profesionale?Ce ma sfatuiti?

  RăspundețiȘtergere
 6. Stimata doamna... criteriile de desfacere a contractului de munca sunt precise. La concediere se va avea in vedere si de situatia familiala a celui dat afara. Nu este nicio discriminare, este un fapt legal si la moda. Sper ca veti depasi acest prag si va va fi mult mai bine. Tin pumnii.

  RăspundețiȘtergere
 7. Este adevarat ca nu te mai angajeaza nimeni daca esti concediat cu art 61 lit a? Nu mai are rost sa faci o facultate daca ai fost concediat pe motive disciplinare?Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 8. Stimate domn/doamna, nu este deloc adevarat. Nu mai traim in era comunista unde se punea mare accent pe aceste virtutii. Astazi acest 61, lit. a) este o frectie la picior de lemn. Asa ca nu va mai stresati cu asa prostii si vedeti-va de treaba. Cine vrea sa va angajeze va angajeaza pentru competenta dvs si nu pt ce scrie intr-o carte de munca care nici macar nu mai exista in realitate. Mult succes.

  RăspundețiȘtergere
 9. multumesc mult pentru raspuns.Am uitat data trecuta sa ma prezint imi cer scuze dar o fac acum Alin R

  RăspundețiȘtergere
 10. Clara si precisa expunerea dvs despre concediere.In cazul in care in decizia de concediere mi se comunica ca am dreptul sa contest decizia la tribunal in termen de 45 de zile(contrar legii),pot solicita in instanta anularea deciziei pt acest motiv ?
  Multumesc pt atentie,D. Adana

  RăspundețiȘtergere
 11. Nu este neaparat un motiv de nulitate Adana. Insa am vazut instante care au anulat o decizie si pentru ca nu s-a scris "tribunalul bucuresti" in sectiunea instantelor competente sa judece contestatia eventuala... deci orice este posibil, de ce nu? Insa legal imi rezerv dreptul de a nu considera asta un motiv de nulitate. Multumesc si eu pentru aprecieri.

  RăspundețiȘtergere
 12. Intr-adevar, poate parea ca ma agat de chestia asta,(nu imi este usor sa fiu concediata dupa 24 de ani de munca in aceeasi unitate, fara o zi de absenta sau vreun medical ,doar pe motiv ca nu am copii-concediere colectiva) dar eu consider ca au trecut acest termen din reavointa. Cand ar trebui sa introduc actiunea in instanta:in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau dupa 45 cum imi comunica angajatorul?
  Cu respect,Adana

  RăspundețiȘtergere
 13. Adana, situatia ta nu este unica. Iti inteleg disperarea si frustrarea, nu este un sentiment gresit, dar ce putem face decat sa ne judecam cu ei? Contestatia se face in 30 de zile de la data la care ai primit decizia, si se depune la Tribunalul unde ai tu domiciliul de judet. (Tribunal Bucuresti, pt Bucuresti, Tribunal Calarasi, pentru jud. Calarasi, Timisoara, pt jud. Timisoara, samd) Si mai am o idee... se bate multa moneda pe desfacerea contractului pe munca pe motive de discriminare de sex, rasa, religie, apartenenta politica, etc. De ce nu ai putea sustine si tu ca tu consideri discriminare pe situatie familiala si ca te-a lezat moral aceasta decizie, cu atat mai mult cu cat tu ai lucrat 24 de ani, neintrerupt si fara abateri, aratand ca criteriile aplicate in cazul tau nu sunt suficiente pentru a justifica motivul concedierii. Asa cred ca functioneaza. Dar sa mergi direct pe discriminare fara sa arati ca nu consideri motivele de concediere suficiente pentru a dovedi necesitatea darii tale afara, nu va merge. Te pup.

  RăspundețiȘtergere
 14. Mii de multumiri, voi incerca oricum o actiune in instanta ,dar viata merge inainte si deja incerc sa gasesc un nou loc de munca,cu toate ca iar ma izbesc de o ,,discriminare,,caci am 44 de ani, o varsta frumoasa cred eu, o varsta inaintata cred angajatorii.
  O viata frumoasa ca sufletul dvs,
  Adana

  RăspundețiȘtergere
 15. Buna ziua ,
  Ma numesc Traian si am o problema .
  Am savarsit o fapta care nu a fost conform normelor angajatorului , mi s-a cerut nota explicativa .Am dat nota explicativa si mi s-a spus ca fapta este grava si voi fi dat afara disciplinar ... asta daca nu-mi dau eu demisia .
  Apoi am intrat in panica, urmata de o depresie si o internare .Acum sunt in medical ,insa angajatorul m-a sunat sa merg sa imi dau demisia cu acordul partilor pe care sa nu scriu data ...ca cica o va scrie el dupa ce mi se incheie medicalul .
  Dar sa o aibe acum pe masa !?
  Ce sa fac ?

  RăspundețiȘtergere
 16. Buna ziua stimata doamna,
  Numele meu este Vasile Panainte, sun sofer pe tir,iar de curand mi s-a cerut demisia pentru fapta urmatoare, venid din cursa si terminand programul de condus trebuia sa fac pauza de odihna 11 ore, insa patronul dupa 2 ore ma suna si imi spune sa plec asa in cursa in neregula in legatura cu timpul de odihna, iar eu am refuzat.
  A doua zi cand m-am prezentat la servici mi s-a cerut sa imi dau demisia,insa eu am refuzat deoarece nici salariul nu il primisem si le-am zis ca dupa ce primesc salariul o sa imi dau si demisia.
  Ce sa fac in acest caz?
  Credeti ca rezolv ceva daca ma duc la ITM?

  RăspundețiȘtergere
 17. Nu rezolvati nimic daca mergeti la ITM, insa pana la urma alta "arma" impotriva lor nu aveti, asa ca puteti incerca, macar o amenda sa plateasca si ei. Pana acum ati procedat bine. Nici sa nu faceti dvs vreo demisie numai decat daca sunteti fortat de imprejurari. Multa sanatate!

  RăspundețiȘtergere
 18. Traian. Nu iti da nicio demisie. Sa te dea el afara daca pofteste. Si stii de ce iti cere demisia? Pentru ca daca te da el afara are multe legi pe care trebuie sa le respecte si stie sigur ca altfel plateste banii grei daca contesti tu masura. Deci... linisteste-te, calmeaza-te si spune-le ca daca au vreo problema cu tine n-au decat sa te dea afara. Tu demisia nu ti-o dai. Fii istet!

  RăspundețiȘtergere
 19. Tot Traian sunt .Multumesc din suflet pentru raspuns .
  Vreau sa mentionez ca mi s-a spus ca daca nu-mi dau demisia , se va stabili o comisie de disciplina ,ca mi se va deschide o cercetare disciplinara si ca el va fi sigur ca decizia va fi sa ma dea afara disciplinar -dovada nota mea explicativa in care am renunoscut fapta mea -
  Si inca ceva .sunt pe perioada determinata angajat .

  RăspundețiȘtergere
 20. da
  mi-a placut ce am citit...insfarsit cineva care stie sa explice clar , in cuvinte pe intelesul tuturor ce inseamna noul cod al muncii si legiile lui. sunt intr-o situatie asemanatoare d-lui traian. doar ca eu am 8 ani incheiati de serviciu la aceasi unitate , unde am muncit din greu , atat fizic cat si intelectual.........faceam receptie si distributie de marfa , pregateam , fizic , singura , marfa , care de multe ori depasea puterile mele , dar nu m-am plins ptr. ca nu mi-e teama de munca fizica....lucram aproape zilnic cate 10 ore , mai ales pe perioada de vara.....de multe ori mi-am neglijat fetita si parintii , ca sa mai raman la lucru o ora -doua in plus , cea ce imi ridica putin salariul !!!!........nu tot timpul au fost platite orele suplimentare . cunosteam marfa la perfectie si locatia ei pe rafturi sau expozoare , poate si cu ochii inchisii.......apoi , la un moment dat a inceput nebunia.... multe inventare....deci si minusuri... la un depozit mare , urias , se mai intampla , nu? cert este ca pe cartea mea de munca scrie <> , dar nu am semnat contract de gestionar si nu am fost retribuita ca un gestionar...nu am comentat salariul decat o data si atunci mi s-a inchis gura cu 100 de lei in plus fata de ceilalti colegii...........oricum , datorita minusurilor de inventar mie si colegilor ni s-au facut referate , iar banii ne-au fost retrasi din garantiile ce le trageau ei din salariile noastre....prea multe referate , au inceput avertizarile....altii fura si eu sufar , cert este ca am clacat si am ramas in con. med. cu tratament pshihiatric vreo 5 saptamani , iar azi am fost la medic si nu a vrut sa-mi mai dea con. med. in continuare pe motiv ca ar fi mai bine sa merg sa discut cu sefii sa lamurim problemele si daca vor ei sa-mi aprobe adeverinta care se solicita la medici , daca sunt de acord , atunci poate ma interneaza cateva zile... oricum sunt mult mai multe de povestit , dar nu vreau sa va mai rapesc din timpul d-stra liber , oricum , va multumesc ca m-ati ascultat si daca puteti si vreti sa-mi raspundeti ..va multumesc anticipat.......

  RăspundețiȘtergere
 21. tot eu sunt.. anonima cu 8 ani de munca......am uitat sa precizez ca am 40 de ani , sunt div. si imi cresc singura fetita , si printre altele , azi , din cate am dedus eu din discutia cu d-nul doc. de la pshiatrie se cunosc f. bine cu patronii mei , oare chiar nu mai aveam dreptul la concediul medical in continuare , ptr. ca eu itradevar nu ma simt bine , am stari depresive si cu tot tratamentul facut nu ma simt mai bine , la cate zile de con.med. am dreptul pe an? unii zic 90 , alii 120 ... oricum , eu la firma nu ma mai intorc , nu mai vreau sa fiu carpa lor de sters pe jos , dupa toate intimplate , asa as pati , colegii care au lucrat in trupa mea au plecat , unul si-a dat demisia de vreo luna celalalt a fost dat afara pe motiv ca nu mai corespunde postului..., iar din depozit , fara falsa modestie , fara sa ma laud , cunosc foarte bine toata marfa , mai ales cea de care m-am ocupat in ultimi 6 ani.....dar si din celalalt sector ma descurc chiar bine , ptr. ca eu nu am stat doar pe partea mea de depozit eu am lucrat si cu echipa cealalta de baietii , nu prea am stare sa stau intr-un loc prea mult , mai ales daca este de lucru...sunt o fire activa...si-mi place munca fizica..., dar mai vb altadata , daca imi veti raspunde , multumesc.....

  RăspundețiȘtergere
 22. Pentru Anonima: nu vad decat o singura intrebare: care este durata maxima de concediu medical pe an. Raspunsul este potrivit art. 13 alin. (1) - (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si art. 24 alin. (1) - (2) din Normele de aplicare a ordonantei mentionate, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii nr. 60/27.01.2006 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 32/ 27.01.2006, concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
  Incepand cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

  RăspundețiȘtergere
 23. Buna seara!As dori sa stiu daca statul imi poate da un ajutor social sau ceva daca nu mai lucrez de 2 ani desi contractul de munca cu ultimul anjagajator a incetat din dorinta mea,nu am mai lucrat de atunci nicaieri si am in intretinere un copil in urma divortului.Am cu ce sa-l cresc nu asta e problema pp ca va intrebati ce am facut in acest timp si cum am supravietuit.....sunt tot cu fostul meu sot care nu ma lasa sa lucrez,plateste pensie alimentara...etc....e mai ciudata poata povestea mea dar ASTA E!Eu vreau doar sa stiu daca pot obtine bani de la stat?M puteti ajuta?Va multumesc!A.P.

  RăspundețiȘtergere
 24. Pentru A.P. stiu ca statul nu mai incurajeaza statul acasa, prin urmare nu stiu sa se mai acorde ajutoare sociale. Si mai stiu ca nici inainte nu se acorda ajutor pentru povestea ta.

  RăspundețiȘtergere
 25. Buna seara si felicitari pt articol si pentru raspunsurile foarte clare si pe intelesul tuturor.

  Sunt un director general de reprezentanta auto. Acum doua-trei zile patronul m-a chemat si mi-a "explicat" pe scurt ca treaba nu merge cum ar dori el si ca vrea sa ne despartim. Termenii propusi de el ar fi: 20 zile de preaviz si "acordul partilor". Nu ma consider vinovat cu nimic asa ca vreau compensatii banesti - cateva salarii (2-3 macar, tinand cont de functia avuta). Rapunsul lui a fost ca nu mi le poate acorda pt ca are ccm modificat, nu ca cel national. Cam ezita sa ma dea afara asa pur si simplu. Ce sa fac? Sa insist sa cer sa ma concedieze daca are motive? As putea sa obtin ceva bani in instanta? Cam care ar fi cuantumul? Va multumesc! Sorin Bogdan

  RăspundețiȘtergere
 26. Pentru Sorin Bogdan: Daca nu vrei sa pleci este simplu: lasa-l sa te dea afara, asta presupune o procedura complicata si multe hartogarii, cum ai citit si in articol, asa ca e foarte putin probabil sa le nimereasca pe toate. Instanta este de partea angajatului, deci va fi usor sa castigi una alta. Ce poti obtine? Pai ce vrei sa obtii: salariile aferente perioadei de la concediere pana la ramanerea irevocabila a sentintei respective, reintegrarea in post, daune materiale... Cuantumul il stabileste fiecare in functie de dovezi. Mai trebuie sa stii ca valoarea ceruta trebuie sa fie pertinenta nu sa te arunci la tzaspe mii de euro ca asta consideri tu. Cel mai ades se solicita salariile pe durata procesului, actualizate cu indicele de inflatie si reintegrarea in post, sau diferenta intre vechiul salariu si salariul primit la noul loc de munca... vezi si tu deci: lucruri pertinente, usor de dovedit si de bun simt.

  RăspundețiȘtergere
 27. buna seara,
  in octombrie 2010 am avut o colega care a furat din gestiune.fiind gestiune comuna am pus banii si am regalt stocul...tot atunci pe colega au obligat-o sa isi dea demisia si eu am ramas,am facut note explicative in care am fost obligate sa scriem k 2 tel din cele lipsa au fost folosite de noi...acum sefa vrea sa ma faca sa imi pun demisia si ma ameninta k ma duce la comisie disciplinara si ca duce si dovezile de acum 9 luni....nu am primit atunci nici un avertisment scris...ce pot sa fac in cazul asta?

  RăspundețiȘtergere
 28. Buna ziua, numele meu este Ioana.
  Sunt inca angajata a unei firme. Sunt in concediu de odihna, dar am fost chemata la servici pentru a mi se aduce la cunostinta ca trebuie sa-mi dau demisia,(ceea ce eu nu am facut). Nu mi s-a explicat motivul si nu am fost lasata sa cer si sa dau explicatii. Nu sunt un caz singular in cadrul acestei firme, mai am o colega in aceeasi situatie. Functia pe care o detin este de sef de departament si lucrez in cadrul acestei firme de 5 ani, neavand nici o abatere disciplinara. As dori sa ma sfatuiti care este urmatorul pas pe care trebuie sa-l fac si mai mult decat atat as dori sa ma reprezentati daca este posibil.
  Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 29. Pentru Ioana: in mod normal si legaaaaal nimeni nu te poate da afara in concediu si nici tu nu poti sa iti dai demisia la fel. Imi pare rau sa aud, dar abuzuri sunt cat cuprinde... Ce poti sa faci legal este sa iti vezi de concediu si apoi sa te prezinti la serviciu ca de obicei. Lasa-i pe ei sa te dea afara, sigur vor gresi procedura, daca spui ca nu sunt abateri. Si procedura este asa: fie scot postul si te trimit in somaj, cu al 13-lea salariu si indemnizatie, fie te convoaca la cercetare disciplinara, referate, chestii treburi (sigur vor gresi rau aici) si iti comunica decizia. E musaaai sa-ti comunice decizia si sa-ti aloce preavizul legal!!! In oricare dintre aceste situatii te vei afla te rog sa ma contactezi pe mail. Vorbim atunci daca este cazul sau nu sa actionam. E pacat ca se intampla porcosenii d-astea si sincer imi pare rau sa aud. Oricum, in caz ca se intampla urmatorul pas este sa ne judecam cu ei bine si sa le luam ce merita :) Succes si astept vesti!

  RăspundețiȘtergere
 30. Buna seara,In martie 2011 am fost concediata disciplinar de la multinationala la care lucram. La cercetarea disciplinara mi s-au citit cateva paragrafe din declaratiile unor colegi. Eu nu am vazut acele declaratii si nici cine le-a scris. Am adus ca proba in favoarea mea feed-back-urile colegilor mei unde se scria numai de bine.Insa nu au fost luate in calcul deoarece citez "ii maltratez psihic" si din aceasta cauza colegii imi dadeau feed-back-uri pozitive. Tin sa mentionez ca aceste feed-bac-uri erau instrumente folosite la evaluarile periodice in urma carora eram bonusati.
  In 3 zile am fost cercetata si concediata. Mi s -a spus ca nu am dreptul la preaviz. I-am dat in judecata pe motiv de viciu de procedura. In momentul cand am fost concediata in vigoare era vechiul cod al muncii si aveam detule sanse sa castig. Acum cu noul cod ce sanse as mai avea?
  Mentionez ca nu am mai fost avertizata nici verbal nici in scris de nimeni cu privire la comportament. Motivul cercetarii a fost "un limbaj neadecvat adresat soferilor" si "comportamentul tau nu se mai aliniaza valorilor companiei".

  Multumesc frumos si astept un raspuns de la dvs. Loredana

  RăspundețiȘtergere
 31. Pentru Loredana: cererea ta se va judeca conform vechiului cod al muncii, pentru ca acesta a fost in vigoare la momentul introducerii cererii de judecata.

  RăspundețiȘtergere
 32. Buna ziua. Lucrez ca receptioner la un hotel de 3luni si jumate, si pe data de 17 august managera hotelului ma chemat in birou spunand ca ea a sesizat asa ca nu sunt destul de comunicativ cu clienti, nu eu sunt ce a cautat ea, si ca numai are nevoie de serviciile mele. Spunand toate aceste fara nici un prealabil de sesizare, nici verbal, nici in scris. Dupa asta mi-a zis sa dau eu demisia, sa nu ma concedieze ea, fiindca e mai favorabil pentru mine. Totusi era un lucru prevestitor ca ceva se va intampla, fiindca cu o saptamana inainte a dat anunt in ziar pentru postul de receptioner, si deja pe saptamana aceasta a inceput sa vina cineva, cine chiar acuma a dat bacul, sa invete lucrurile hotelului.
  Intrebarea mea este, daca sa-l las sa ma concedieze daca vrea, sau sa dau demisia ? Poate ea sa ma dea afara legal pentru acest motiv, fara o sesizare in prealabil sau nu ?
  Fiindca sunt oameni influenti si cu bani, si nu prea o sa pot sa ma judec eu cu ei. Daca o sa aveti timp va rog frumos, sa ma ajutai si pe mine cu un raspuns.
  Multumesc in prealabil pentru raspuns, si trebuie sa spun ca aveti un blog extraordinar de bun, sofisticat si totodata concis, si pentru acest lucru va felicit foarte mult, si o sa va recomand tuturor cunoscutilor mei, cine o sa aiba nevoie de un sfat in drept.

  RăspundețiȘtergere
 33. Imi pare rau ce aud. Din pacate cam asa se intampla... In mod legal nu te poate da afara ca i s-a nazarit... Insa ce sa zic... orice este posibil. Daca iti dai demisia atunci nu te mai poti judeca cu ei decat daca nu iti platesc drepturile salariale la zi. Ca sa te dea ei afara pe tine, este corect sa respecte procedura concedierii: referat, comisie de disciplina, decizie de concediere pentru motive ce tin de tine, samd. E mai intortocheat pentru ei sa te afara asa, de aceea iti cer tie demisia. Nu sunt in masura eu sa te determin sa alegi una sau alta varianta. Tu decizi: pleci cum ti-au spus ei, prin demisie sau tii de postul tau si astepti tu sa fii dat afara. (in cazul asta ai putea fi concediat si cu vechea litera i) care, in jobul tau ar putea sa mai atarne daca mai doresti sa fii receptioner hotel... stii cum sta treaba cu satisfactia clientului) Mult succes si o minte luminata la alegerea facuta.

  RăspundețiȘtergere
 34. Buna ziua. Lucrez la o firma care nu mi-a platit salariul pe ultiumele trei luni, iar din anul trecut mai am o restanta la salar de 5 luni. Va rog sa-mi spuneti daca eu imi dau demisia conform art.81 (8) din CCM firma cum imi va desface contractul de munca? Voi putea sa beneficiez de somaj, daca mi-am dat demisia datorita angajatorului care nu isi indeplineste obligatiile asumate in CIM?

  RăspundețiȘtergere
 35. Buna ziua ma aflu intr-o situatie asemanatoare ca a Ioanei: Buna ziua, numele meu este Ioana.
  Sunt inca angajata a unei firme. Sunt in concediu de odihna, dar am fost chemata la servici pentru a mi se aduce la cunostinta ca trebuie sa-mi dau demisia,(ceea ce eu nu am facut). Nu mi s-a explicat motivul si nu am fost lasata sa cer si sa dau explicatii. Nu sunt un caz singular in cadrul acestei firme, mai am o colega in aceeasi situatie. Functia pe care o detin este de sef de departament si lucrez in cadrul acestei firme de 5 ani, neavand nici o abatere disciplinara. As dori sa ma sfatuiti care este urmatorul pas pe care trebuie sa-l fac si mai mult decat atat as dori sa ma reprezentati daca este posibil."

  Lucrez in productie ca inginer, dar defapt ma ocup de predarea marfurilor. In ultima zi de lucru inainte de a intra in CO din greseala si din netentie un sofer a plecat si livrat marfa ce nu ii apartinea....... la doua zile dupa incindent (aflandu-ma in concediu de odihna) am fost sunata ca sa predau echipamentul si restul lucrurilor si sa imi dau demisia.Am mers la locul de munca sa vad despre ce este vorba si au spus sa imi modific cererea de concediu de odihna si sa imi bag demisia ca nu accepta astfel de greseli ... eu am zis bine bine dar sau intamplat astfel de situatii si pe alte ture la alti colegi si nici o concediere...nu ne-am inteles binenteles demisia asta vor ei... si eu le-am zis dupa data cand mi se termina CO discutam pana atunci eu sunt in concediu. Ideea este demisia in nici un caz sa ma dea afara ... dar am fost "amenintata" ca mi se desface contractul de munca pe baza acelei greseli . Ce ma sfatuiti?
  Cu stima Larisa G.

  RăspundețiȘtergere
 36. Buna seara!As vrea si eu sa va intreb daca se poate care este procedura pentru a da in judecata firma la care sunt angajat intrucat am fost concediat.As dori,sa-mi spuneti va rog fruos,care sunt pasii pe care trebuie sa-i fac pentru a da in judecata firma.

  RăspundețiȘtergere
 37. Pentru Anonim: conform articolului publicat sub titlul de "somajul" vei vedea ca nu poti beneficia de somaj daca iti dai demisia. Faptul ca socitetatea unde lucrezi tu nu isi respecta obligatiile, ai posibilitatea sa o actionezi in instanta si sa se constate culpa firmei in desfacerea contractului tau prin demisie. Insa mai trebuie sa stii ca acest proces este unul indelungat si nu scapi de el mai devreme de 2 ani. Succes.

  RăspundețiȘtergere
 38. Pentru Larisa: scuze, cred ca mesajul tau a fost ratacit printre altele si nu am apucat sa il vad pana astazi: deci, parerea mea este sa ii lasi pe ei sa faca formularele de concediere. Sigur vor gresi si atunci ai sanse sa iti castigi drepturile in instanta. Asta daca nu vrei sa termini elegant si sa ii lasi in plata Domnului fara batai de cap si timp pierdut. Este decizia ta. Cat de furioasa si neindreptatita te simti? Succes!

  RăspundețiȘtergere
 39. Pentru anonim: procedura de dare in judecata a unei firme este foarte simpla: mergi la un avocat, povesteste-i ce anume te doare si ce vrei sa obtii si el face toata treaba in locul tau :) Succes.

  RăspundețiȘtergere
 40. Buna ziua.Numele meu este Irina si lucrez la o multinationala ca referent.Din cauze economice compania a hotarat sa inchida punctul de lucru din orasul in care lucrez eu si unul din sefii mei au venit la mine cu o hartie pentru a o semna si in care scria ca imi dau eu demisia.Deasemenea in acea hartie erau trecute cateva sume pe care domnul le-a numit"beneficii" pe care eu le primesc daca semnez acea hartie iar pe o alta hartie erau trecute unele conditii precum ca ma pot da in judecata daca divulg anumite date din companie inclusiv continutul acelei hartii.Eu i-am spus domnului ca doresc somaj si drepturile care mi se cuvin in urma concedierii insa dumenealui s-a enervat si a spus ca in aceste conditii nu imi mai plateste concediu de odihna (40 zile) pe care de altfel nu l-am luat pentru ca nu a avut cine sa ma inlocuiasca(banuiesc ca aici a vrut sa ma intimideze pentru a nu cere somaj).Ulterior m-a sunat fata de le resurse umane si mi-a spus ca a fost o neintelegere si ca imi va plati concediu.Intrebarea mea este cum pot sa aflu ce trebuie sa fac atunci cand ei imi vor trimite decizia si ce benificii mi se cuvin in urma concedierii.Mi se pare foarte ciudat ca au dorit sa imi ofere o suma de bani mai mare decat valoarea somajului si ca domnul a mentionat de cateva ori ca este foarte avantajos pentru mine aceasta situatie .Mentionez ca lucrez la aceasta firma din 2005 si nu au existat niciodata probleme.Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
 41. am o intrebare pentru dvs. doamna avocat. Ma numesc Sorin si ian anul 2009 luna decenbrie am fost trecut in somaj din functia de mecanic de la hidroconstructia. In primavara anului 2010 luna martie conpania a reangajat toti angajati trecuiti in somaj,inafara de cei ce au avut actiuni la firma si nu au vrut sa le vinda directorilor ce conduc sucursalele acestei conpani. Mentionez ca in momentul in care conpania a facut reangajari numarul acestora a fost mult mai mare decit cele trecute in somaj, inclusiv pe postul meu a fost angajat alta persoana. Va multumesc mult si astept raspunsul dvs. referitor la deschiderea unei actiuni in istanta pentru cere despagubiri. i-mi puteti adresa alte intrebari sau raspunde la adresa de mail sorin_ion_sibiu@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere
 42. Doamna avocat,sunt angajat ca si conducator-auto la o firma de transporturi.patronul mi-a spus sa stau acasa deocamdata ca masina unui coled este in service si ca el s-ar descurca mai bine pe masina mea.adica,indirect nu mai are nevoie de mine.eu mi-am in alta parte de munca.Cum pot proceda in cazul asta?sa-i prezint cererea de demisie fara preaviz?e vreo problema?ca el oricum nu are nevoie de mine..va multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 43. Pentru sorin: desi nu am inteles intrebarea, ci doar oful tau, te rog mult sa contactezi un avocat, el singur stie ce anume sa faca. Imi pare rau de tragedia ta... dar totusi, contacteaza un avocat!!!

  RăspundețiȘtergere
 44. Pentru Anonim: daca esti sigur ca nu mai are nevoie de serviciile tale si incepi lucrul in alta parte da, trebuie sa iti dai demisia. Acum se pune problema preavizului... pai daca tu spui ca nu mai doreste sa lucrati impreuna, el singur va renunta la preaviz, asa ca cel mai bine discuta cu firma sa va puneti de acord. Succes!

  RăspundețiȘtergere
 45. buna ziu ma scuzati am o intrebare foarte importanta lucrez in firma de 11 ani cand mam angajat nu aveam nimic acum dupa 11 ani de la mediu toxic din firma ma gasit bolnav cu plamani (un usor astm )si acum ma da afara fara sami caute un alt loc de munca ma pot adresa in instanta pe chestia asta eu mam imbolnavit la locul de munca va rog datimi un raspuns la adresa ADITA_FRUMUSELU@YAHOO.COM VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATI VA MULTUMESC

  RăspundețiȘtergere
 46. Vreau sa va expun si eu o situatie . Este vorba de o concediere cu art 61 lit c in urma unei expertize a medicului de medicina muncii i s-a scris ca nu are voie sa conduca masina unitatii si ca nu poate lucra in colectiv .Adevarul este ca in ultimile luni a fost in concediu medical pentru o depresie dar in urma unui tratament a revenit bine la locul de munca. Intrebarea e daca poate beneficia de somaj pentru ca i se face concedierea cu 1 decembrie in noiembrie au fost si cele 20 zile de preaviz .Preavizul incepe cu 3 noiembrie. Este angajat de 1 feb 2011. Ce demersuri trebuie sa facem ca angajatorul sa intocmeasca toate documentele. va rog astept un raspuns . Imi cer scuze ca am folosit anonim , nu prea stiu cum se pune altfel un titlu. Multumesc

  RăspundețiȘtergere
 47. Emiteti decizia de concediere pt 61, lit c) insotita de atestatul medical (certificat/expertiza... ce detineti) si o comunicati in vederea depunerii dosarului de somaj.

  RăspundețiȘtergere
 48. Multumim pentru timpul acordat

  RăspundețiȘtergere
 49. buna ziua,

  am o mare problema care se repeta in mod chinuitor in fiecare zi. astazi a fost mai grav decat alta data, lucru care m-a speriat foarte tare. in luna martie 2011 am facut astm, pneomonie si am ramas, pe langa astm cu pleurita, o afectiune foarte dureroasa a plamanilor in timpul crizei de astm. la lucru, in open-space-ul in care lucram in jur de 200 de persoane cu calculatoare cu tot, intr-un mediu cu geamuri mari de sticla dar fara ferestre, aerisirea nu are loc. cand aerul se incinge foarte tare, se da drumul la clima si pe mine asta ma distruge. din cauza astmul pe care l-am dobandit in sau din cauza problemelor pulmonare din 2011, zilnic fac crize de astm, uneori mai acute, uneori mai usoare, uneori ca si azi, absolut chinuitoare cu lipsa de aer, cu dureri de cap si stari de lesin. pur si simplu nu este aer, nu ma pot oxigena si mie este foarte rau. colegele mele resimt si ele lipsa de aer (oxigen) dar la ele se manifesta doar cu durere de cap. pentru mine, insa, fiecare zi e o lupta.
  astazi am inceput sa ma gandesc serios sa plec din companie pentru ca imi este foarte greu sa mai continui asa, zilnic 10 ore pe zi, zi de zi. dar nu vreau sa plec asa pur si simplu. lucrez in firma de 5 ani, am contract pe perioada nedeterminata. ma doare sufletul sa plec fara nimic. macar, pana imi gasesc ceva, sa beneficiez de ajutorul de somaj.
  cum sa dovedesc ca sitemul de climatizare de la locul de munca, din open-space, imi face rau si imi afecteaza sanatatea si chiar si randamentul in munca? cum sa dovedesc ca starea mea alterata zilnica se datoreaza alergiei la clima si aerului incarcat circulat de acesta? cum sa dovedesc ca e boala dobandita la locul de munca? este sistemul de climatizare considerat la noi raspunzator de boli profesionale?

  sau cum sa procedez? sa cer sefei sa ma mute in alt loc? dar nu are unde, suntem toti acolo la gramada. sa ma anunte in evidenta ITM sa imi gasesca un alt loc de munca?
  nu vreau sa imi dau demisia asa, pur si simplu si sa imi pierd dreptul la somaj..

  ce sa ma fac?

  multumesc mult de tot pentru raspuns.
  Stefania.

  P.S. specific ca crizele de astm apar doar cand sunt la lucru, si nu de dimineata, ci de la pranz cand lumea se duce si porneste clima. acasa seara, imi revin cu greu, iar in weekend cand ies sau sau sunt acasa nu am nici macar un minut criza de astm.

  RăspundețiȘtergere
 50. Imi pare rau Stefania, dar nu te pot ajuta in niciun fel. Ai punctat si tu: iti dai demisia nu mai beneficiezi de somaj. Poate un certificat medical de unde sa rezulte ca nu mai esti apta de munca in aceste condtii si atunci te pot da ei afara pentru motive medicale. Asta daca vor vrea. Nu te pot sfatui in niciun fel pentru ca eu sunt doar avocat...Sanatate multa!

  RăspundețiȘtergere
 51. buna ziua.
  in cazul in care esti concediat in perioada de proba, mai ai dreptul la somaj? compania imi spune ca nu, deoarece faptul ca nu am trecut de perioada de proba imi este imputat mine.
  multumesc. alina

  RăspundețiȘtergere
 52. In cazul in care unei colege i-a expirat perioada de suspendare a concediului de ingrijire copil, dar nu pot sa dau de ea, ce sa fac? Ea trebuia sa se prezinte pe data de 16 nov la servici.

  RăspundețiȘtergere
 53. buna seara,am o problema cu angajatorul.m-a concediat acum un an,disciplinar,nerespectare decizie sef,am contestat am castigat,m-am prezentat cu cererea de reintegrare dupa 10 zile,am fost anuntat verbal ca sunt angajat,sa ma prezint la program de 8 ore,dar fara nicio hartie.am mai facut o cerere de plata a salariilor din urma si niciun raspuns.au facut recurs,mi-au zis ca voi primi raspuns prin posta si m-au amenintat voalat ca daca nu renunt ma vor da in judecata pt.daune aduse companiei.desi nu au dovedit in vreun fel ca am facut ceva grav.executorul nu poate calcula salariile pt.poprire ca nu am data reintegrarii clara.singura hartie de la ei e o adeverinta de asigurat pt.medic pe care am folosit-o,deci se pare ca sunt angajat cumva.acum sunt blocat nu mai stiu ce sa fac vreau doar niste bani si sa plec dar astia sunt caposi,firma mama e din alt oras in bucuresti e doar un punct de lucru.ce ma sfatuiti mi-ar prinde bine un sfat bun.va multumesc.viorel.

  RăspundețiȘtergere
 54. Anonim 1: daca esti concediat, beneficiezi de somaj tocmai pentru ca desfacerea contractului de munca nu a fost din initiativa ta. Citeste articolul :)

  Anonim 2: Daca i-a expirat suspendarea... conform legii 6 luni nu o poti demite, insa nicaieri nu spune ca n-ai voie sa o demiti daca lipseste nejustificat de la serviciu...

  Anonim 3: executare silita prin executor judecatoresc.

  RăspundețiȘtergere
 55. Buna ziua,
  Sunt angajata pe postul de economist la o firma de contabilitate si consultanta fiscala si ma aflu in concediu ingrijire copil pana la 2 ani, pana in 23 decembrie. Angajatorul m-a chemat si mi-a comunicat ca nu mai are nevoie de mine pentru ca sunt prea multi economisti si mi-a "sugerat" sa nu ma mai intorc dupa expirarea concediului. I-am spus ca nu imi dau demisia si ca eu doresc sa ma intorc.
  In perioada in care am stat acasa angajatorul a angajat mai multi economisti in departamentul contabilitate, insa nu a angajat nici una a carui contract pe perioada determinata sa expire cand imi expira mie concediul motivand ca firmele mele au fost distribuite la contabilii ramasi si nu a fost angajata o persoana special pentru a ma inlocui pe mine.(persoana care a preluat firmele mele a fost angajata dupa ce am anuntat ca sunt insarcinata, special ca sa ma inlocuiasca pe mine, insa angajatorul nu recunoaste acest lucru). Ultimul economist a fost angajat in octombrie 2011. I-am raspuns ca eu i-am anuntat ca sunt insarcinata, le-am adus la cunostinta data nasterii copilului si i-am anuntat ca stau acasa pana cand acesta implineste 2 ani, iar daca ei nu mi-au pastrat locul s-au pripit.
  Va rog sa-mi spuneti daca am sanse sa castig un eventual litigiu impotriva angajatorului, in cazul in care acesta ma va concedia.
  Va multumesc!
  sanda

  RăspundețiȘtergere
 56. Am fost concediata individual in data de 12.10.2011 din initiataiva angajatorului,pt. motive ce nu tin de persoana salariatului.Motivul de drept al concedieii individuale il constituie art.55 litera c),art.65,art.66 din Legea 53/2003-Codul muncii.Am 21 de ani vechime si inca nu-mi revin.Va rog sa-mi spuneti daca am sanse sa castig procesul.Nu am avut sanctiuni,absente,am facut tot ce mi-au dat de lucru fara obiectii,am fost detasata(am lasat familia, copilul si am plecat sa-i slujesc.Am copil minor in intretinere.Cele 2 colege care au ramas nu mai aveau copii in intretinere...am lucrat la agentia cfr.., cu mult drag fata de seviciu si publicul calator(eu asa am fost).Am sanse sa castig

  RăspundețiȘtergere
 57. Buna seara,am o problema cu angajatorul care mi-a inmanat preaviz ptr 20 zile imputandu-mi urmatoarele :
  art.22 din H.G. nr.1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr.68/2003 privind serviciile sociale,precum si a metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
  art.9 din Hotararea nr.1 din 26.02.2011 privind luarea in evidenta Colegiului National al Asistentilor sociali a persoanelor prevazute la art.34 alin.2 din Legea nr.466/2004 privind statutul asist.sociali
  art 5 litera i si j,art.24 si Legea 47/2007 privind sistemul national de asistenta sociala
  art.55 lit.c ,art.56 lit g si i ,art 58 alin.2 ,art 61 lit.d ,art. 64 si art.73 din Legea nr.53/2003
  art.63 si art.68 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
  Motivul principal pe care il invoca ei este:
  necorespunderea profesionala postului pe care il ocupa,deoarece nu are studii de specialitate necesare desfasurarii activitatii de asistent social si nici autorizatie/avize de libera practica.
  Mi s-a incheiat un proces verbal de comisia constituita in baza dispozitiei date de primar prin care se constata ca nu corespund profesional postului pe care il ocup si am manifestat neglijente repetate in desfasurarea activitatii.
  Mentionez ca am absolvit facultatea de pshiologie timp de 3 ani ,am facut cursul postuniversitar de specializare TEHNICI SI PRACTICI IN ASISTENTA SOCIALA pe care l-am promovat avand adeverinta parafata pana la eliberarea diplomei.Ei spun ca trebuia sa ma inscriu in colegiul Asistentilor sociali in termen de 1 an de la terminarea cursului respectiv.Am sunat la Colegiu si au zis ca nu mai am cum sa ma inscriu ptr ca a trecut un an,dar mentionez ca io abia acum trebuie sa ridic diploma(avand doar adeverinta de la ei.
  Am studii postiliceale in asistenta sociala cu Diploma.Am o vechime de 10 ani la primaria respectiva si am trecut prin toate etapele.In cei 10 ani de activitate am primit o singura mustrare pe care am refuzat sa o semnez nefiind din vina mea.Nu am primit alte sanctiuni sau sa mi se reproseze ceva.
  Mai specific ca acum doua luni m-au trecut de pe studii superioare pe studii medii,respectiv lucrator social drept ptr care mi-au taiat si salariul cu 300 Ron de la 880 cat il aveam.In Adunarea de consiliu local mi-au facut postul din studii superioare in medii avand acum un salariu de 580 ron.Iar acum mai nou ma dau afara pe motivele specificate mai sus,precum ca nu se mai regaseste postul meu in organigrama.
  Ce e de facut doamna avocat ? va rog frumos dati-mi un sfat,sa invoc litigiu de munca si sa ii dau in judecata?daca nu ii dau in judecata ma simt de parca astia imi calca toate drepturile mele si studiile pe care le am si ma simt penibil ... Va rog sa imi spune-ti daca pot sa am castig de cauza la cele mentionate de mine.Multumesc anticipat!!!!

  RăspundețiȘtergere
 58. Sanda: ai foarte mari sanse, cu atat mai mult cu cat legea interzice desfacerea contractului de munca mamei reintoarse la job, pana in primele 6 luni.

  Anonimele: puteti sa va judecati cu ei daca considerati temenica cererea si o puteti dovedi. Eu nu pot sa ma pronunt asupra sanselor fara sa vad actele.

  RăspundețiȘtergere
 59. Lucrez intr-o firma de opt luni,lucrurile au inceput sa se strice,ma tem ca o sa ne dea afara,cica e in proces de restructurare.Problema este ca avem un contract de garantie,conform caruia lunar ne-au retinut 10% din venit fiind angajati-gestionari.Mentionez ca in contractul de garantie se precizeaza ca angajatorul se obliga sa restituie suma retinuta si dobanzile aferente,numai in cazul incetarii contractului de munca din initiativa angajatului. Si acum intrbarea mea,daca este legal sa nu ne restituie garantia din moment ce nu se constata lipsuri in gestiune si suntem dati afara refuzand sa plecam din proprie initiativa?

  RăspundețiȘtergere
 60. buna ziua ,

  tocmai ce am fost instiintat ca locul meu de munca a fost desfiintat. Mi s-a inmanat o notificare prin care mi se ofera un alt loc de munca la aceeasi companie, insa la 25 km fata de domiciliu.
  As dori sa stiu daca in conditiile in care eu refuz aceasta oferta voi mai putea beneficia de somaj.
  Mentionez ca pe notificare este precizat faptul ca , concedierea se va face in baza art.65(1) cu acordarea preavizului conf art 75(1).

  Va multumesc si mi-ar fi de mare ajutor un sfat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poti beneficia de somaj numai in cazurile descrise in articolul privind Somajul. Daca te regasesti in vreuna din situatii, atunci poti beneficia de somaj.

   Ștergere
 61. sint cadru medical intr-o unitate de urgenta...la buget.
  in ianuarie 2012 ni s-a spus de conducere ca am ajuns sa fim prea multi....si ca o sa se faca asa zise EVALUARI...prin teste scrise si practica....ca la elevi.....in urm carora.....nu f precis....spus ori vor pleca 40 de angajati....sau ca salariul va fi in functie de extemporale....mai mic....sau....nu stiu cum.
  nu sa vorbit despre evaluarea conform legii...pe anul trecut in functie de munca depusa.
  MENTIONEZ ca 40 de angajati reprezinta aprox. 15-20% din personal. disponibilizare colectiva?
  care se face dupa alte criterii
  INTREBARE este legala extemporalizarea angajatilor...sintem obligati sa o dam.....si chiar chemati din concediul de odihna?
  are vreo valoare legala....ca si evaluarea?
  in lipsa unui curs platit de angajator in care sa dovedesc ca am dobindit cunostiinte, ce valoare are?
  poate constitui criteriu de concediere sau de reducere salariu?
  daca nu este deloc transparent...nu se afiseaza rezultate si din experienta s-a vazut ca nu se tine cont de rezultate extemporale,,cei slabi avint tot atributii mai ...
  multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Verificarea periodica a cunostintelor/aptitudinilor este legala in sectoarele bugetare, este un criteriu de selectie a personalului si/sau de desfacere a contractelor de munca pentru necorespundere profesionala.

   Ștergere
 62. Buna seara,
  In primul rand doresc sa incep cu aprecierea sincera pe care o am pentru comentariile oferite''neputinicosilor'':).
  Vreau sa va relatez ce mi s-a intamplat saptamana trecuta la serviciu:
  Lucrez de 6 luni in asigurari cu contract de munca pe perioada determinata pe 3 luni apoi s-a prelungit pt ink 3 luni.Am fost chemata in sedinta de directorul pe agentii pt a ma anunta ca locul de munca unde mi-am desfasurat activitatea 4 luni de zile se va desfiinta.La inceput mi-am desf.activitatea intr-o alta agentie decat cea care a trebuit sa fie inchisa deoarece nu mergea ft bine,datorita faptului ca nu erau persoane compatibile pe zona respectiva.Vreau sa mentionez faptul ca mi s-a precizat de la inceput ca nu voi avea un punct fix de lucru si ca va exista posibilitatea ca 1 data la 3 luni sa fiu mutata-n alta agentie.
  Si lucrul ''la moda'despre care ati precizat si Dvs.este faptul ca mi-au cerut sa-mi dau demisia...urmand sa ma duc saptamana aceasta ''sa o semnez'':))Glumesc in mod CLAR!
  Ceea ce mi se pare aberant de-a dreptul este faptul ca se folosesc de nestiinta oamenilor,si profita de lucrul acesta,punandu-i sa semneze demisii...
  Intrebarea mea arfi:este posibil sa ma dea afara desi de la inceput s-a precizat faptul ca nu voi avea o locatie/agentie fixa?Dupa ce imi expira cele 6 luni pe perioada determinata,vor trebui sa-mi arate fisa posturilor vacante ce le au in Firma,corect?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buna seara Oana, multumesc pentru aprecieri. Acum... te pot da afara din orice motiv, de aceea exista si controlul legalitatii mijlocit de instante. Dupa ce iti expira cele 6 luni nu mai au obligatia sa iti dea posturi vacante, contractul tau se va incheia de drept la momentul implinirii duratei pentru care s-a incheiat. Lista posturilor se da doar atunci cand se face o reorganizare (de ex se decide desfiintarea unui departament, etc) si angajatii au contractul valabil.

   Ștergere
 63. Buna seara! In cazul in care CIM-ul inceteaza ca urmare a aplicarii art. 61 lit. c pot beneficia de indemnizatia de somaj?Daca ulterior imi gasesc un loc de munca ma voi putea angaja daca medicii de la Medicina Muncii au stabilit ca sunt inapta fizic de munca?Ca sa ma pot angaja ar trebui ca in adeverinta pe care mi-o elibereaze sa faca precizarea ca sunt inapta de munca temporar?Cu stima, ELENA B.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca va incadrati in situatiile prevazute in articolul privind Somajul (concediere, samd) beneficiati de el. Daca sunteti declarata inapta nu o sa va angajeze nimeni pana cand nu va inceteaza starea respectiva.

   Ștergere
 64. Buna seara ! Am tot citit pe blog despre obligatia angajatilor de a sta in preaviz ... etc etc . da am inteles... ce nu inteleg eu este altceva ,sunt obligat sa stau sau nu in preaviz in cazul in care am fost concediat in urma desfiintarii postului ? Si scrie asa :
  "notificare/preaviz nr .... din.... etc prin prezenta va informeaza ca este obligata sa procedeze concedierea... pentru motive care nu tin de persoana dvs etc etc"
  si la sfarsit .... zice asa "data limita pana la care veti presta efectiv munca este 07.02.2012 contractul dvs de munca urmand sa inceteze prin decizie la data de 06.03.2012"

  Eu vreau sa plec ,am gasit alt loc de munca iar ei insista ca sunt obligat sa termin preavizul la data sus mentionata...
  Multumesc .

  RăspundețiȘtergere
 65. Buna seara am citit toate raspunsurile dumneavoastra si sunt fascinat.... in mod pozitiv si va multumim.

  Lucrez la la o firma impreuna cu sotia, recent am fost anuntati impreuna cu inca 6-7 colegi ca din cauza problemelor financiare ale firmei vom fi dati in somaj pentru a reduce cheltuielile - asta dupa ce am fost ademeniti cu totii sa ne dam demisia dar din cauza refuzului nostru s-a ajuns la concluzia cu somajul.
  Patronul este ceva de genul cu pile la ITM si nu i-a fost frica niciodata de controale, etc. eu lucrez aici de 3 ani iar sotia de 10 luni si pe contractul de munca am 40 de ore/sapt. dar in realitate lucram cam 52 de ore/sapt. In doi ani am beneficiat de 7 zile de concediu si alea cu greu primite, in rest numai duminica era libera. Din cauza ca luam comision din vanzari la negru bineinteles daca ciripeam ne taia din el si totul se rezolva - ne avea la mana. Nu mai zic, ca am colegi care lucreaza cu norma intreaga - tot 52 de ore si sunt angajati cu 2 ore pe cartea de munca ei nu vor beneficia de somaj ca au primit salariul aferent si atat (comision din vanzari 0) si va scapa de ei fara chinuri la noi e mai greu ca suntem incadrati cu 8 ore.... in fine nu va mai povestesc altele desi ar mai fi multe de spus.
  Intrebarile mele sunt:
  1. daca l-am da in judecata sa ne platasca orele suplimentare si concediul de odihna in care am lucrat dar nu l-a platit( ne punea sa semnam listele de programare concediu cu exc. anului curent atunci cand dadea prima de craciun ...cine nu semna nu primea)am avea vre-o sansa sau e pierdere de timp.
  2. as putea sa cer ceva salarii compensatorii tinand cont ca avem 3 copii, rate etc?
  3. sotia s-a angajat de 10 luni din somaj aici la firma dar patronul nu a vrut sa beneficieze de subventiile date de stat tocmai sa nu aiba batai de cap cu controalele - va beneficia de somaj in caz de concediere?
  4. colegii mei incadrati cu 2 ore ce pot face? ca nu pot trai cu 170 de lei cat au primit salar pentru 52 de ore de munca?
  Va multumesc enorm si va sunt recunoscator pt. orice sfat

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mihaita, situatia voastra este mai complexa si ai multe intrebari. Te pot programa la o audienta sa discutam problema.

   Ștergere
 66. Buna seara,
  Sotia mea lucreaza pe post de coordonator in cadrul unui departament IT, in care este singura femeie. Astazi Directorul de departament impreuna cu Directorul de resurse umane au chemat-o si i s-a comunicat ca i se va desfinta postul conform articolului 64, datorita faptului ca societatea trece prin momente grele. Au incercat sa o convinga sa semneze notificarea si i-au spus ca urmeaza sa semneze si demisia cu acordul partilor, insa nu a semnat nimic. Ne gandim la tot felul de lucruri inclusiv la faptul ca aceasta decizie a fost luata pentru faptul ca este femeie. Ce poate face societatea in continuare ca sa o dea afara si ce ne sfatuiti sa facem in aceasta situatie ? Ce drepturi are in situatia de fata ? Va multumesc frumos!

  RăspundețiȘtergere
 67. Buna seara,
  Am citit in articolul dumneavoastra despre concedierea la locul de munca faptul ca nu pot fi dat afara de la locul de munca fara a comite vreo abatere disciplinara grava sau mai multe abateri repetate. In prezent, situatia mea este cam asa:lucrez de aprox. 6 luni in departamentul de calitate la o firma de logistica, unde, in primele trei luni am lucrat cu contract pe termen limitat, printr-o firma de recrutare, iar dupa acea perioada am fost preluat pe firma cu contract pe termen nelimitat. In aceasta perioada am fost unul dintre cei mai buni verificatori din punct de vedere al productivitatii si al greselilor, practic fara niciun motiv de a fi demis. Acum cateva zile am fost anuntat ca se fac disponibilizari, iar eu voi fi unul dintre cei care vor trebui sa plece, sau sa mearga la un alt departament, de la sfarsitul lunii. Mi sa spus ca prioritari sa ramana sunt cei care au copii, eu neavand. Ma simt nedreptatit, deoarece muncesc mult mai mult decat altii si mai sunt si supracalificat pentru aceasta meserie. Spuneti-mi, va rog, daca ma pot da afara sau ma pot trimite la un alt departament fara voia mea. Probabil ca vor incerca sa ma convinga sa semnez demisia sau modificarea contractului pentru a ma schimba pe operatiuni. Ce sa fac? Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare raspunsul dumnevoastra!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai poti fi concediat si pe motive de reorganizare, ceea ce ti se intampla tie acum. Daca fac restructurare te vor da afara, este corect ce au spus cu privire la ordine (cei cu copii si cei fara) asa se si face, conform legii. Sa te trimita in alt departament se poate, insa nu se va putea schimba, fara voia ta, incadrarea. Iar daca nu accepti mutarea, atunci sigur vei fi dat afara in mod legal, pentru ca nu ai acceptat noul post. Nu te pot sfatui nimic. Tu stii ce e mai bine pentru tine.

   Ștergere
 68. buna ziua ,
  stimata doamna (sau mai bine draga prietena a celor suparati tristi si poate descurajati de pierderea locului de munca)
  Numele meu e Alina Baltat amlucrat 10 ani la sntfc si acum (ieri)am primit decizia de preaviz pt 20 zile; se fac concedieri colective iar motivul este,,competenta profesionala rezultata in urma evaluarii criteriilor de performanta,,
  1) ma gandesc sa contest hotararea prin care se doreste desfacerea contractului de munca inainte de a aparea decizia de concediere....ce sfat imi puteti da?
  sotul meu e angajat cu durata determinata pana pe 01.03.12 nu avem copii se poate considera ca eu intretineam familia?
  2)programulmeu de lucru era in ture de 12/24 12/36 tura lucrata fiind de 12 ore inteleg ca este un articol care imi da dreptul sa lucrez mai putine ore pentru a avea restul timpului timp sa imi caut in alta parte...?adica in loc de 12 ore sa lucrez 6 cum se stabileste acest lucru????

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Alina ce sfat sa-ti dau? Eu nu dau sfaturi... nu am date suficiente sa evaluez conditii de nulitate nici la tine si nici la alti cititori. Fara sa vad pacientul, nu pot afirma nimic. Cauta un avocat si prezinta-i documentatia ca el sa te poata sfatui concret. Acum, nu se poate considera ca tu intretii familia... sa fim seriosi! Sotul tau are un job, e om major, cu deplinatate mentala, de ce s-ar putea retine ca o sustineai tu??? Sustinerea se face de regula in cazul minorilor, sau a mamei in CIC. Deci nu, asta nu merge! si 2. in preavizul primit de un angajat legea spune ca acesta poate alege sa vina sau nu la lucru, neconsiderandu-i-se abatere, tocmai pentru ca este dat afara si trebuie sa isi caute un nou job. Asa ca nu esti obligata sa stai la tura, de altfel legea iti da posibilitatea sa nu te prezinti, insa trebuie sa anunti lipsa, sa nu creezi prejudicii firmei.

   Ștergere
 69. Poate sefu sa ma dea afara pe motiv ca am refuzat sa plec in delegatie pe o diurna mica si conditii de cazare foarte proaste

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca delegatia respectiva face parte din fisa postului si/sau la angajare stiai ca vei presta activitate si delegat, da, te poate da afara.

   Ștergere
 70. Sarut'mana D-na Alina! in primul rand as dori sa va spun ca lucrez ca sef de sala intr-un restaurant!Am fost angajat la acest restaurant timp de 3 luni( perioada de proba) dupa care ma asteptam sa semnez un nou contract ,dar de data acesta pe perioada nedeterminata,insa ei mi-au oferit doar un contract de 6 luni! La inceputul acestei perioade angajatorul are un comportament total neprofesional si imi aduce fel si fel de invinuirii referitoare la lipsa clientiilor si a relatiilor nu foarte bune cu colegii; numai eu stiu cat de flexibil si loial am fost oricarui patron cu care am avut un parteneriat.
  Ma face sa cred ca vrea sa scape de mine ,din cate am sesizat din discutia mea cu el.Poate sa ma de-a afara daca eu am respectat fisa postului,char si mai mult?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Te poate da afara pentru orice motive doreste. Ulterior este rolul instantei sa stabileasca daca masurile luate de angajator au fost sau nu legale.

   Ștergere
 71. Buna ziua,
  Ma numesc Mihaela. Sunt inca angajata a unei firme. Sunt in concediu de odihna , dar am fost anuntata telefonic de la serviciu si amenintata ca voi fi data afara pe motive police deoarece sotul care este liber profesionist s-a inscris pe listele opozitiei si politica firmei este ca toata fanilia sa voteze cu cine ne este impus. Am 50 ani si la varsta asta greu o sa-mi mai gasesc un loc de munca, cu toate ca lucrez contabilitate de 32 ani. Spuneti-mi va rog ce sa fac, nu am primit deocamdata nimic scris si stau acasa pana la terminarea concediului. Va multumesc anticipat si astept raspunsul dumneavoastra.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ce ai avea de facut atata vreme cat nu s-a intamplat nimic concret la locul de munca? Nu putem discuta doar in principiu, pentru ca ipoteze sunt mii si mii. Pana la dovada contrarie esti angajatul lor.

   Ștergere
 72. Buna seara!o intrebare as avea.La locul meu de munca primim de 2 ori pe an o prima cum o numim noi jumatate din al 13-lea salariu!conform regulamentului intern acum un an si jumatate pentru o pauza de 10 minute nepontata,de cafea,am fost sanctionat cu 10% din salariu pe o luna!pana aici relativ am inteles,dar este legal sa imi taie si primele mai sus mentionate?din cate am citit conform CM la raspunderea juridica ,cap.ll,art.264 lit.d este vorba doar de cei 10%,nu si de primele care se acorda pe perioada urmatoare de 1 an de zile!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Primele nu sunt obligatorii. Angajatorul poate decide daca le acorda sau nu. Nu sunt tocmai obligatii ale lui sau drepturi ale tale. Sunt o "recompensa" sa zicem, fie pentru activitate, fie cu diverse ocazii si de regula trebuie sa existe si aceasta posibilitate financiara a firmei. Asa ca lipsa primelor tale nu are vreo legatura cu sanctionarea de acum un an si mai bine. Cum de ai sesizat lipsa primelor dupa atata vreme? Sau de ce nu te-ai intrebat pana acum ce se intampla cu ele?

   Ștergere
 73. Buna ziua! am si eu ca multi de pe acest site o problema si sper sa gasesc la dumneavostra o solutie. Am lucrat 2 ani la o alimentara si dupa ultimul inventar au iesit niste lipsuri. Neavand o comunicare buna cu patronul , am inteles de la el ca o sa am notat pe cartea de munca litera i sau ceva de genu . Nu m-am mai prezentat la serviciu aproape o luna de zile cand am fost chemata sa scriu o declaratie in care sa imi justific absenta si de asemenea o explicatie pentru prejudicii. pentru absenta am motivat lipsa de comunicare cu patronul + plus ca am inteles de la sef ca nu mai are nevoie de mine..si pentru prejudicii nu am nicio explicatie , nu ma consider vinovata. Intrebarea mea este daca pot lua somaj in cazul acesta si daca patronul ma poate obliga sa platesc daca eu stiu ca nu am gresit . V-as fi recunoscatoare daca m-ati ajuta cu un raspuns pentru a putea sa scap cat mai repede de ei .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Somajul il iei numai daca te va da el afara, deci concediere. Este un articol pe site care explica clar conditiile si modalitatea in care il poti obtine. Patronul te poate obliga sa repari paguba, evident. Iar ca te demite cu lit. i), litera i nu mai exista din 2003, e lit. f) acum. Succes.

   Ștergere
 74. Nu ati discutat si de concedierile conf. art.56 lit.c " CMI inceteaza de drept la indeplinirea cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului de cotizare pentru pensionare".
  Angajatorul desi pe 30 ian 2012 s-a implinit termenul de incetarea contractului m-a pus sa depun actele pentru prelungirea activitatii. La doua luni dupa termenul de incetarea contractului de drept, angajatorul emite o decizie de incetarea contractului de munca pe motivul indeplinirii varstei de pensionare. Decizie ce mi-o aduce la cunostinta in data de 25.05.2012, perioada 31.03.2012 - 25.05.2012 eu am lucrat si nu mai sunt platita, ce pot face?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nici nu am de ce sa discut despre "concedierile conf. art. 56 lit.c" deoarece in acest caz NU ESTE VB DE CONCEDIERE. Daca citesti cu atentie textul articolului spune asa: "CMI inceteaza de drept (...)" prin urmare nu este vorba de nicio concediere, ci de o incetare de drept, fara alte formalitati, a CIM. Trebuie sa fii platita pana la momentul emiterii deciziei de incetare de drept. Vorbeste cu ei, in caz contrar, te judeci.

   Ștergere
 75. Buna ziua ! Doamna avocat, va felicit pentru initiativa admirabila de a crea acest blog si pentru efortul pe care-l depuneti raspunzand intrebarilor cititorilor dvs.

  Sperand ca veti avea disponibilitatea de a-mi acorda si mie un sfat, indraznesc sa va prezint pe scurt situatia mea.

  Actualmente ma aflu in concediu de ingrijire copil, cu durata de 2 ani (am nascut in septembrie 2010, asadar ma incadrez la vechea lege). CIC se incheie la data de 24 septembrie 2012, data la care trebuie sa reincep activitatea la locul de munca. Desi mai sunt aproximativ patru luni pana atunci, am fost sa discut cu angajatorul despre protocolul de revenire la serviciu.

  Mi s-a propus verbal ca intorcerea mea la serviciu sa se faca pe data de 1 octombrie si nu pe data de 24 septembrie, asa cum ar trebui in mod legal (motivul invocat fiind derizoriu, legat de calculul salarial). Acest aspect imi creaza incertitudine, fiindca relatiile cu sefii s-au deteriorat considerabil la scurt timp dupa ce am anuntat starea mea de graviditate, iar acum la intoarcerea din CIC nu ma astept sa fiu primita cu bratele deschise. Ma tem ca intarzierea reintoarcerii mele din CIC, la initiativa angajatorului, sa nu fie de fapt o capcana pentru ca el sa isi construiasca astfel motive pentru a ma concedia (pe motiv de neprezentare la serviciu la data terminarii CIC).

  Cum credeti ca ar trebui sa procedez in situatia data ? Va multumesc pentru timpul acordat.

  Cu stima,
  Cristina B.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cristina, noi aici discutam de ipoteze, nu de probleme concrete si deja nascute. Prin urmare nu pot da cu zarul sa prevad ce se poate intampla la 24.09. si cu atat mai putin ce ganduri are firma unde lucrezi, sunt chestiuni de acum peste 4 luni si e prematur sa le purtam. Tu pe 24.09 esti la munca si gata. Faci cerere de integrare/reintoarcere si in ziua fixata esti prezenta la lucru.

   Ștergere
 76. Buna seara! Am o intrebare pentru dumneavoastra. Sunt ziarist concediat, la vremea respectiva am avut salariul 990 de lei si am primit ajutor de somaj de 550 lei. In timpul in care eram somer am dat ziarul in judecata si am castigat vechimea pe studii superioare, vechimea si fidelitatea cuvenita. Cu aceste drepturi legale, am obtinut prin sentinta definitiva ultimul salariu ca fiind 2100 lei! Aceasta fiind situatia, pot solicita sa mi se plateasca diferenta cuvenita pe noul salariu si la ajutorul de somaj? Din moment ce mi s-a recunoscut prin Tribunal ca ultimeu salariu trebuia sa fie 2100 lei, de ce sa mi se calculeze somajul raportat la 990 lei? Pot solicita diferenta pe 12 luni care poate ajunge si la 5000 de lei?Multumesc frumos!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In primul rand ce inseamna "vremea respectiva"? Acum cati ani? Obiectul dosarului de munca de la Tribunal care era? Contestatie decizie concediere/drepturi salariale sau pretentii? Oricum, ca sa poti solicita diferenta la somaj, trebuiau ca acest 2100 de lei sa intruneasca MINIM 2 conditii: 1. Sa fie cu minim 6 luni inainte de iesirea in somaj si 2. Sa se fi platit contributia sociala la aceasta suma, corect. Caci degeaba vei cere tu statului sa-ti dea retroactiv somajul la 2100 de lei, atata vreme cat firma unde ai lucrat a platit contributii sociale la 990.... Somajul, ca si pensia, se aloca pe principiul contributivitatii - cat ai platit atat primesti, ori tu, daca ai platit din 990 de lei, cum ti-ar putea ei da diferenta la 2100, cand SIGUR ziarul nu a platit aceasta diferenta?

   Ștergere
 77. felicitari pt blog doamna avocat
  nota 10

  RăspundețiȘtergere
 78. As vrea stiu si eu daca angajatorul poate sa imi puna la dispozitie contractul de munca(spun asta deoarece eu l-am pierdut).
  Multumesc pentru timpul acordat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In mod normal trebuie sa iti puna la dispozitie o copie a acestuia, la cererea ta.

   Ștergere
 79. Buna ziua,

  Ma numesc Marcel Puscas si vreau sa va adresez o intrebare.

  La inceputul lunii ianuarie 2012 mi-a fost inmanata Decizia de concediere (din motive care nu tin de salariat), care era una incompleta, in sensul ca nu continea locurile vacante existente in firma respectiva.

  Dupa perioada de preaviz (care a expirat la data de 28.01.2012) am contestat la Tribunalul Bucuresti aceasta Decizie de concediere.
  Conducerea firmei respective, afland de demersul meu si stiind ca Decizia respectiva este incompleta, mi-a trimis in data de 18. 02.2012 (data postei), prin posta, cu confirmare de primire, o alta Decizie de concediere, de data aceasta respectand in totalitate prevederile legale, Decizie pe care a si adaugat-o la dosarul respectiv.

  Intrebare: Aceasta noua Decizie (repet, emisa dupa perioada de preaviz legala) are vreo valabilitate ?

  Va multumesc anticipat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Marcel... discutia in dosarul tau trebuie sa fie pe prima decizie - cea care a produs efectele nu cea ulterioara incheierii tuturor raporturilor. Parerea mea este ca daca nu ai un avocat specializat pe dreptul muncii in dosarul tau, iti va fi greu sa te descurci singur. Valabilitatea o constata instanta, nu eu. Insa depinde in mare-mare parte de cum pledezi tu sau avocatul tau - pentru a determina instanta sa inteleaga ca este comunicata dupa ce si-a produs efectul prima decizie.

   Ștergere
 80. Buna seara,

  Am o nelamurire legata de codul COR.
  Am fost incadrata pe functia de Logistician gestiune flux, dar codul COR din contract este 311901. Am cautat acest cod , dar corespunde altei functii si anume "Maistru in industria celulozei si hartiei". Dupa ce am terminat facultatea (Management in productie si transporturi - sectia inginerie economica industriala) care nu are nici o legatura cu celuloza si hartia am depus diploma la resurse umane dar se pare ca nu au luat-o in considerare. Pe fisa postului este mentionat la studii: Studii superioare. Dar conform codului COR 311901 nivelul de studii este cel mediu sau postliceala. Este o contradictie intre ce scrie in contract : denumirea functiei cu codul COR si mai este o contradictie intre contract si fisa postului.
  Este legal acest lucru? Cum ma afecteaza pe mine aceste discrepante? Ce pot sa mai fac acum, dupa ce am semnat contractul?

  Multumesc mult pentru ajutor,

  O seara placuta!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In primul rand trebuia sa-mi spui in ce an ti-a fost factut contractul de munca. In al 2-lea rand eu nu tind sa cred ca este chiar atat de gresita incadrarea pentru ca: cifra 3 presupune TEHNICIENI SI ALTI SPECIALISTI DIN DOMENIUL TEHNIC, subclasa 31 inseamna - SPECIALISTI ASIMILATI IN STIINTA SI INGINERIE, 311 inseamna calificarea TEHNICIENI IN STIINTE INGINERESTI, iar 3119 inseamna TEHNICIENI IN STIINTE INGINERESTI NECLASIFICATI IN GRUPELE DE BAZA ANTERIOARE (prevazuti de COR, limitativ exemplificati) iar finalul 901 presupune ce faci tu colo in firma aia, de fapt... probabil ca lucrezi in acest domeniu, nu m-ai lamurit. Conform COR grupa 311 prespune studii superioare. Daca inca ai nelamuriri cel mai bine ar fi sa discuti la resurse umane si sa afli cum au ales grupa 901. Desi nu prea vad alta grupa pentru tine, in sectiunea 3-31-311, pentru ca nu cunosc specializarea cu care ai iesit de pe bancile scolii.

   Ștergere
 81. Mi s-a desfacut contractul de munca ptr absente nemotivate dar fara a se realiza cercetarea disciplinara.Mai precis seful meu nu a vrut sa mai ma primeasca la munca ptr ca nu l-am sustinut in campania ptr alegerile locale,perioada in care eu am fost in concediu de odihna,intorcandu-ma la serviciu nu am mai fost primita ,am depus doua sesizari la ITM in perioada de 6 zile in care eu figurez nemotivat,afland ca am depus sesizare la ITM,mi-a trimis prin posta doua instiintari in care imi reamintea sa ma prezint la munca in prima zi dupa concediu,fapt care s-a intamplat si specificat in sesizarea catre ITM chiar in acea zi.Spuneti-mi va rog am castig de cauza daca contest in tribunal?Pot cere despagubire morala datorita faptului ca am psoriazis ,o boala autoimuna care se agraveaza datorita stresului?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Castigul de cauza nu pot sa-l estimez doar pe baza catorva randuri de poveste. Este necesar sa vad si eu decizia de desfacere a contractului de munca, data cand ti-a fost emisa si data cand a fost trimisa, samd. Nu pot pune un diagnostic daca nu vad "pacientul".

   Ștergere
 82. Marcel Puscas

  Doamna avocat va multumesc de 2 ori:
  1. Pt. promtitudinea raspunsului dvs. (nu ma asteptam la aceasta rapiditate)
  2. Pt. competenta acestui raspuns si pt. sfaturi.

  In alta ordine de idei, imi permit sa va mai intreb:
  1. Conducerea firmei care m-a concediat (din motive care nu tin de salariat) a depus la dosar o intampinare care contine multe date incorecte, mincinoase.
  La aceasta intampinare ar trebui sa raspund scris si s-a inaintez acest raspuns Tribunalului ?
  2. Posed inregistrarea unei convorbiri telefonice intre mine si Directorul firmei, acolo existand practic dovezile abuzive ale concedierii mele.
  Aceasta proba poate fi acceptata de instanta ?

  Inca o data va multumesc si astept nerabdator si aceste raspunsuri.

  O zi buna.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Poti raspunde la intampinare printr-o replica in care poti scrie ce doresti, referitor la subiect si la intampinarea adversa.

   Inregistrarile telefonice nu constituie proba in dosar, daca ele nu au fost facute cu mandat de la procuror. Poti in schimb sa prezinti o stenograma a acestor discutii, legalizata de un notar, adica sa scrii de mana dialogul dupa inregistrare si apoi sa mergi la un notar cu ele si inregistrarea, sa le ateste.

   Ștergere
 83. Buna seara,doamna avocat am o problema la locul de munca si as dori daca se poate sa-mi spuneti cum ar trebui sa procedez.Lucrez de 11 luni ca gestionar la un magazin alimentar,pe 11 sept 212 fac anul de zile la serviciu,in acest timp am ramas insarcinata,in momentul de fata avand 5 luni de sacina,la 3 luni si jumatate de sarcina am dus adeverinta de la medic la locul de munca prin care am instiintat ca sunt insarcinata.toate bune si frumoase pana acum.in urma cu 2 saptamani mi-am luat concediu medical 10 zile pt ca am pb cu sarcina iar conditiile de munca sunt ingrozitoare(14 ore pe zi de stat in picioare),o zi lucratoare cu una libera!dupa terminarea celor 10 zile de concediu medical,seful meu deja angajase pe altcineva pe postul meu si mi-a zis fie ca imi dau demisia fie ca ma muta pe alt pos mai greu.initial am acceptat acel post dar mentionez ca e f greu si nu mai pot continua!vreau sa-mi iau concediu de sarcina cu risc pt ca este inuman la ce chinuri sunt supusa insa daca imi iau el ma poate concedia?imi poate afecta cu ceva,indemnizatia(pt ca mai am o luna pana fac anul de zile de munca)??va rog din sufet sfatuiti-ma ce ar trebui sa fac.va multumesc anticipat

  RăspundețiȘtergere
 84. Buna ziua.
  Ma numesc Marius.
  Intrebarea mea are ca tema tot perioada de preaviz (concediere individuala). Noi ca societate i-am transmis notificarea angajatului. Nu dispunem de alte locuri vacante in cadrul companiei asa incat i-am prezentat lista locurilor vacante primita de la AJOFM.
  Angajatul ne-a solicitat sa-i prezentam in scris daca pe perioada de preaviz este nevoie de prezenta lui in cadrul unitatii, ce atributii clare primeste in aceasta perioada, precum si copia dupa condica de prezenta (zilnic).
  Exista vreo prevedere legala care sa ne oblige la un asemenea demers? Se poate folosi in instanta de vreunul din aceste documente in defavoarea noastra?
  De asemenea, in cazul in care, sa presupunem, nu e nevoie de prezenta lui la locul de munca, iar noi aprobam situatia, vom fi obligati sa-i platim salariul aferent perioadei de preaviz???
  Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, in calitate de angajator trebuie sa ii comunicati aspecte legate de preaviz si fisa postului. Copia dupa condica de prezenta nu este necesara, este un document intern al firmei si nu il priveste pe salariat. Voi ii puteti comunica de exemplu: Va solicitam prezenta in unitate in timpul preavizului, in conditiile prevazute de codul muncii, respectiv 4 ore pe zi, incepand cu ora normala de intrare in post, atributiile de serviciu fiind aceleasi cu cele avute pana la momentul comunicarii incetarii raportului de munca.

   Chiar daca este sau nu nevoie de el prezent, SUNTETI OBLIGATI ca, in caz de concediere, sa ii acordati preavizul legal si SA IL REMUNERATI INTEGRAL pentru aceasta perioada, la program normal de 8 ore, sau cat ar fi avut el de primit in caz ca nu era dat afara.

   Veti observa ca in cazul concedierii, firma este obligata sa ii acorde preavizul (nu poate renunta la el) si sa il ponteze la norma intreaga, desi el lucreaza doar jumatate din timp. Cu alte cuvinte sunteti obligati sa ii dai 4 ore de lucru, in loc de 8, conform codului muncii si sa il remunerati pentru zi normala, full time.

   Din ce inteleg omul intentioneaza sa va dea in judecata. Prin urmare va sfatuiesc sa aveti grija de respectarea tuturor procedurilor in relatia cu el, pentru a minimaliza sansele de eventuale daune materiale.

   Ștergere
  2. Multumesc mult pentru raspuns.

   Ștergere
 85. Buna,
  Am o problema la care va rog respectuos sa-mi raspundeti.
  Sunt sofer de tir, am lucrat la o firma de transport international din Romania timp de 2 ani, dar lucram 6 saptamani pe comunitate cu 5 zile acasa. Eram platit cu 1500 euro/luna. Din februarie 2012 au inceput sa ne taie din bani, comunicandu-ne taierea printr-o hartie pe care au afisat-o la firma din strainatate, firma pentru care faceam transporturile.
  Fara sa stie cineva, am facut o sesizare anonima catre ITM, in care expun situatia.
  In urma controlului facut firmei de catre ITM, au inceput sa ne ameninte, vreo 5 soferi am plecat de la firma prin cerere de lichidare la zi datorita situatiei de nesuportat.
  In urma sesizarii, primesc raspuns de la ITM, in care scrie ca firma plateste diurna la soferi de 75 euro/zi, conform notei de relatii.
  Cum noi stateam 6 saptamani consecutiv(45 zile)…….daca fac socoteala la 30 zile cat are luna inseamna 75x30 =2250 euro + salariul/tara 720 lei brut(500 lei net), nu mai spun ca, salariul ar trebui sa fie cu coeficientul cred de 1,2 pentru calificati,+ am 1 copil in intretinere + am vechime de 21 ani in munca + ore suplimentare(ca sofer de cursa lunga) + ore de noapte ++++++.
  Va rog, spuneti-mi ce sa fac in aceste conditii?
  Imi pot recupera diferenta de diurna pe fiecare zi , salariul pe tara, orele suplimentare si orele de noapte, spor de vchime si alte sporuri, daca ar mai fi…..?
  Va multumesc si astept un raspuns cu mult interes.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Din ce spui tu da. Se face o actiune in instanta, de plata altor drepturi rezultate din salariu (diurna, etc) insa trebuie sa le poti si dovedi ca nu le-ai primit. Adica sa ai cel putin fluturasii de salariu si pe ei sa nu apara precum ti s-ar fi platit aceste drepturi. Ideea este ca trebuie sa vad si eu documentele pe care le ai in urma colaborarii - toate cate ai - ca sa pot sa dau o parere pertinenta. Ce scrie in contractul de munca? Daca esti trecut ca pleci in afara, daca este prevazut spor, samd... Altminteri te poti trezi ca iti respinge actiunea ca neintemeiata. Un minim de probe trebuie sa existe. Hartia de la ITM nu este suficient de utila daca nu se coroboreaza cu alte documente. Te pot programa la o consultanta, sa vedem exact ce acte ai si sa stim daca merita sa incerci sau ai mai multe sanse sa pierzi. Daca esti interesat, ma contactezi pe mailul din rubrica "Contact" si iti trimit agenda libera.

   Ștergere
 86. Buna ziua.
  As avea si eu o "mica-mare" problema, daca aveti bunavointa sa-mi raspundeti, v-as ramane profund indatorata.
  Am primit un preaviz de 20 zile lucratoare la data de 19.07, prin care sunt instiintata ca "datorita restragerii de activitate",mi se desface cm cu art.65 alin(1), din data de 17.08. Pana aici e bine.In momentul in care am incercat sa-mi fac fisa de lichidare, au aparut problemele.Am obtinut semnaturi de peste tot, de la toate departamentele, mai putin de la Resurse Umane si de la Director.Am ajuns in audienta le director ,in data de 24.08, unde aflu ca nu-mi semneaza nota de lichidare, ca are nevoie de mine, ca preavizul mi-l poate anula cand vrea el,iar pe zilele 17-24.08 sa-mi fac cerere de concediu fara plata, daca va puteti imagina...Tin sa va spun ca am mai primit un preaviz si in luna iunie,care se pare ca a putut fi distrus....Acum e al doilea si nu mai pot s-o tin tot asa.Mi-am gasit alt job, unde mi s-a aprobat cererea de angajare cu data de 01.09.Intrebarea mea este urmatoarea: cum pot sa plec fara acea nota de lichidare semnata de toata lumea si cum ma voi angaja peste o saptamana, cand eu nu am nici un document prin care sa dovedesc ca mi-am incheiat vechiul job? Va mai spun ca am fost la ITM si mi-au spus ca acolo nu pot sa fac nici o plangere, pentru ca sunt legale toate actele pe care le am, sa incerc la tribunal.N-as prea vrea sa se ajunga aici, dar daca nu pot altfel...
  Va multumesc anticipat si astept un raspuns, poate un sfat, cat de repede cu putinta. Adina

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Va puteti angaja oriunde doriti si fara fisa de lichidare. Acum exista REVISAL, astfel ca orice angajator poate verifica daca v-ati incetat sau nu vechea colaborare. In plus, puteti face dovada incetarii raporturilor prin preavizul pe care l-ati primit si care la momentul angajarii si-a produs efectele.

   Ștergere
 87. Buna ziua, am nevoie urgenta de sfatul dumneavoastra intr-o problema mai delicata.
  Pana pe data de 2oct2012 sunt in perioada de preaviz; sefii stiu ca sunt in plin proces de embriotransfer (care m-a costat destul si nu-mi pot permite sa renunt), mi-au spus insa ca sunt hotarati asupra deciziei. Mentionez ca preavizul este din motive finaciare ale firmei cu desfiintare de post. Daca este posibil sa raman insarcinata in urma ET, lucrul asta il aflu dupa data de incetare a preavizului.
  Mentionez ca anul acesta am mai avut o sarcina, gemelara, pe care am pierdut-o la 22 de saptamani (deci am deja un istoric de risc).
  Daca as lua un medical acum, preavizul se prelungeste? Macar sa aflu de reusita sau nu...apoi as incerca cu medicale, riscul fata de sarcina trecuta sa fie mai mic. Ideea este ca la sarcina gemelara costurile au fost destul de mari si nu cred ca mi le-as putea permite din somaj. Nu-mi doresc sa ma reintorc la munca, data fiind situatia si trecutul....doar sa profit de cei 12 ani lucrati fara intrerupere si sa nu ajung la somaj.
  Nu mi-ar fi greu sa muncesc in alta parte...dar cine mai angajeaza o femeie insarcinata in zilele noastre?
  Va rog sfatuiti-ma cum sa fac...parca nu pot sa renunt chiar asa.
  Va multumesc mult si astept raspuns, Elena.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ai putea incerca un medical. Poate iti reuseste. Nu exista o dispozitie foarte clara in lege, privind acest aspect. Dar... na, unde legea nu prevede vreo interdictie, se interpreteaza ca este posibil. Succes!

   Ștergere
 88. Buna ziua,as vrea sa ma lamuriti in legatura cu un conflict de munca ce a implicat si o concediere.
  Am fost angajat la o firma de paza si protectie pe un echipaj de interventie si in timpul serviciului am avut un accident rutier,fapt pentu care am fost dat afara de la locul de munca deoarece echipajul de politie ma gasit pe mine vinovat de accident,am atact in instanta si am castigat procesul cu politia dovedind ca nu sant eu de vina in accidentul rutier,dar in urma cu 1.6 ani am fost dat afara de la locul de munca deoarece nu mai corespundeam postului,mai pot ataca in instanta decizia? mentionez ca procesul cu politia a durat 1.2 ani,multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu se mai poate actiona acum decizia respectiva. Termenul de constestatie a concedierii este de 30 de zile de la data comunicarii. Puteai la acel moment sa consulti un avocat care te-ar fi sfatuit cum sa faci. Acum este prea tarziu.

   Ștergere
 89. Buna seara!acum aproximativ 1 luna,adica pe 22 august am fost data afara de la munca,pe motiv ca au scazut comenzile si fac disponibilizari.pe mine si inca 3 fete ne-au luat in alta camera si ne-a spus asta si ne-a dat demisiile in fata.totul sa petrecut in cateva momente.ieri insa am fost la un control la ginecologie si am aflat ca sunt gravida in 16 saptamani,adik 4 luni.va rog mult,poate stiti sa ma indrumati,mi-as putea recapata locul de munca?si ce as putea face!! va multumesc si astept raspuns.Natalia

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Imi pare rau. Demisia (chiar si in cazul tau) inseamna incetarea contractului de munca. Nu te poti reintoarce in firma respectiva decat daca ei sunt de acord sa te reangajeze... In acest moment nu mai poti face nimic, in legatura cu fostul tau job. Altul...

   Ștergere
 90. Buna seara,aveti un super blog,expicati exact cum vreau sa citesc:).Lucrez la o firma de aprox 4ani,primul an sofer,apoi agent de vanzari.Dupa ce am venit din concediu de odihna de 2saptamani,am fost anuntat verbal de catre contabila ca voi ramane sofer si in locul meu va veni soferul respectiv.Functiile dupa 1an,au fost schimbate prin acte aditionale.Ultima schimbare de posturi,nu.Nu am semnat nimic,decat verbal,am luat totul ca atare.Din momentul schimbarii postului,am ramas ca functie agent comercial(asta scrie in contract)dar cu atributiuni de sofer.Mi-au taiat bonusurile si bonurile de masa ulterior.Astazi am fost chemat sa mi se spuna ca vor sa ma dea afara pe motiv ca se reorganizeaza firma si ca se vor face restructurari(firma avand super profituri si super vanzari)...Eu le-am zis ca nu semnez nimic si ca nu sunt de acord pentru ca si-au batut joc de mine.(eu fiind loial,corect,fara abateri,etc).Intrebarea mea este: pot pati ceva daca nu semnez in continuare decizia de incetare a CM cu acordul ambelor parti?sau pot sa ii dau in judecata dupa ce ii voi forta sa ma concedieze(ce costuri aproximative inseamna?).Nu vreau sa plec cu mana goala de la ei pentru ca am avut de tras,am fost folosit,le-am adus multi bani,etc...si acum ma dau afara fara motiv.
  Cu multa stima si recunostinta, A.S.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu semnati demisia, probabil ca vor incepe procedurile de demitere disciplinara, sau... cine stie, sa iti ingreuneze viata la munca pana te vor determina sa pleci. Sunt cazuri si cazuri. Daca iti dai demisia nu mai poti sa ii dai in judecata!

   Ștergere
 91. Buna ziua. Va rog frumos ajutati-ma si pe mine cu un raspuns, asa cum vad ca ati ajutat atata lume care va este recunoscatoare!
  Am 58 de ani, mai am sub 2 ani pana la pensie. Pot fi data afara in cazul concedierilor colective?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da. Oricine poate fi expus concedierii, indiferent de varsa, sex, nationalitate sau situatie familiala.

   Ștergere
 92. Buna ziua.As vrea sa stiu daca pe perioada preavizului pt concediere individuala pot beneficia de diurna?Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Perioada de preaviz nu inseamna incetarea fisei postului si nici nu echivaleaza cu nerespectarea vreunor obligatii de serviciu. Prin urmare, preavizul inseamna data limita la care se incheie raporturile de munca - ceea ce presupune ca orice act/fapt in legatura cu serviciul ce genereaza drepturi, trebuie si va fi onorat. In acest sens si diurna, daca in vremea preavizului activati in teritorii care genereaza aceasta obligatie de plata.

   Ștergere
 93. Buna ziua!
  Am lucrat pana acum un an la un angajator care in acea perioada era in insolventa si apoi a intrat in reorganizare, iar in prezent este o alta firma ("aceeasi Marie cu alta palarie"). Si atunci, dar si acum angajatorul a disponibilizat cate 29 de angajati in fiecare luna, evitand astfel plata salariului compensatoriu prevazut in contractul colectiv de munca.
  Oare nu se poate face nimic in astfel de cazuri?
  Am sperat atunci cand a intrat firma in insolventa, ca se va vedea jaful facut de patron si clica sa (imprumuturi facute chipurile pentru dotarea fabricii, dar care "s-au evaporat") si cineva va fi tras la raspundere, dar nu ne mai ramane decat sa speram ca odata si odata se va face lumina. Pana atunci incet, incet toate fabricile care au supravietuit cu chiu cu vai vor ajunge la fier vechi, iar oamenii someri. Fiind firma cu capital privat 100% (a fost privatizata in anii 2000) nu mai intereseaza pe nimeni.
  Gabriela

  RăspundețiȘtergere
 94. doamna/domnisoara avocat. sunteti f activa si va apreciez. succes in cariera.

  RăspundețiȘtergere

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...