Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

11 aprilie 2011

SOMAJUL

Din pacate... un fenomen foarte la moda in zilele noastre.

Deoarece am primit multe intrebari legate de acest subiect, m-am decis sa scriu despre somaj. Sper in primul rand sa nu aveti nevoie de acest ghid si apoi, daca totusi sunteti loviti de napasta, sa va fie de folos.

Cine este somerul?

Conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, art. 5 este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege


Deci, ca sa poti fi somer, trebuie intai de toate sa ramai fara loc de munca, sau sa iti cauti un loc de munca si esti inregistrat la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Cum poti deveni somer?

Poti deveni somer daca te incadrezi in una dintre urmatoarele situatii:

a) ti-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile tie - adica nu ti-ai dat demisia sau contractul nu a incetat prin intelegerea partilor;
b) ti-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile tie;
c) ti-a incetat mandatul pentru care ai fost numit sau ales, daca anterior nu ai fost incadrat in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
d) esti militar angajat pe baza de contract caruia ti s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;
e) ti-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile tie;
f) ai incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizezi venituri sau realizezi din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce ti s-ar fi cuvenit potrivit legii;
g) ai incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai poti fi reincadrat in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
i) nu te-ai putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care ai fost incadrat in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
k) ti-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
 
Mai trebuie sa stii ca sunt asimilate somerilor persoanele si aflate in situatiile in care le-au incetat raporturile de serviciu fara imuputarea lor, numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

Cine poate beneficia de drepturile acordate prin legea 76/2002?

Persoanele care:
a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c) - mentionat anterior;
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. 

Cum poti beneficia de somaj?

Ca sa poti beneficia de somaj trebuie sa intrunesti, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii

Trebuie sa mai stii ca pentru a putea beneficia de somaj, pe lange cele expuse anterior, trebuie sa cotizezi la sistemul de asigurari pentru somaj.


Cum stiu daca sunt asigurat la sistemul de asigurari pentru somaj?

Toti salariatii cu contract de munca beneficiaza de plata cotei de somaj aferenta salariului, platita in nume propriu si de catre angajator, prin retinere la sursa (6%) si respectiv prin impozit la salariu (1%). 

Mai trebuie sa stii ca, daca nu detii un contract de munca poti sa te asiguri singur la acest fond, daca esti in una dintre urmatoarele situatii:

a) esti asociat unic, sau asociat;
b) esti administrator care a incheiat contract potrivit legii;
c) esti persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
d) esti membru ai unei asociatiei familiale;
e) esti cetatean romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e). 

Cand poti sa beneficiezi de indemnizatia de somaj?

Poti sa beneficiezi de indemnizatia de somaj, de la data:
a) incetarii contractului individual de munca;
b) incetarii raporturilor de serviciu;
c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
e) incetarii calitatii de membru cooperator;
f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani;
i) incheierii efectuarii stagiului militar;
j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a)
din legea 76/2002;
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b)
din Legea 76/2002;
n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c) din Legea 76/2002
(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.
Deci, cu alte cuvinte, ca sa beneficiezi trebuie sa te grabesti sa depui cererea de acordare a somajului, in termenul de 30 de zile de la data la care a intervenit conditia pentru obtinerea indemnizatiei.
(3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(4) Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi,
adica iti pierzi dreptul de a mai solicita si beneficia de indemnizatia de somaj.

Cat timp pot beneficia de indemnizatia de somaj?

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.
 
Adica 500 de lei plus cotele procentuale obtinute in functie de anii de cotizare.

Ce obligatii ai dupa ce beneficiezi de indemnizatie?

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca.
(2) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.


28 de comentarii:

 1. Daaa. Cam putin ni se ofera. dar trebuie sa punem cotu la munca si sa nu asteptam sa ni se dea ca o luam in freza. Sandu.

  RăspundețiȘtergere
 2. Citez din decizia de concediere:,,la desfacerea CIM ca urmare a aplicarii masurilor de concediere colectiva vi se va acorda suma de 670 lei lunar pe o perioada de 6 luni,avand in vedere prevederile CCM precum si cele ale art 1 din HG 1193/2010.,, si alaturi citez din CCM :,,La desfacerea contractului individual de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de concediere colectivă, salariaţilor l-i se vor acorda sume de bani în conformitate cu art. 80, alin. 2, lit. a) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramura Transporturi, dar fără a depăşi lunar suma prevăzută în art. 1 din H.G. nr. 1193/2010.,,
  Am cateva intrebari:
  -este vorba de acelasi lucru in cele 2 citate?
  -cine plateste aceste salarii, angajatorul sau din bugetul asigurarilor de somaj?
  -daca ma angajez beneficiez de acesti bani?
  -art 45 al.1 lit i din legea somajului se refera la aceste sume?
  -beneficiez de somaj doar dupa expirarea acestor 6 luni pprevazute in decizia de concediere?
  - cand trebuie sa ma inscriu la somaj in acest caz :in termen de zece zile de la incetarea cim sau cand?
  Imi pare rau ca va deranjez cu atatea intrebari dar la locul de munca chiar nu stiu sau nu vor sa ma lamureasca. Este vorba despre CFR Marfa ,societate cu capital majoritar de stat.
  Va multumesc pentru ajutor.

  RăspundețiȘtergere
 3. Mda. Trista poveste. Sa incepem pe rand:

  1. Da, este vorba de aceleasi treburi in ambele citate. Unul indica suma si cum a fost calculata si al doilea indica temeiul de drept in baza careia se aplica aceasta prevedere.
  2. Salariile sunt achitate de unitate si ulterior preluate din fondul de stat al asiguratului, pentru ca este unitate de stat.
  3. Da, nu are nicio legatura cu asigurarea de somaj, este un salariu compensatoriu, conform CCM.
  4. Art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea somajului vorbeste despre modalitatea de suspendare a indemnizatiei de somaj, respectiv pentru durata acordarii salariilor compensatorii.
  5. da, beneficiati de somaj numai dupa expirarea perioadei in care beneficiati de plata compensatorie - alea 6 luni la care fac ei vorbire.
  6. va inscrieti la somaj in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de concediere, insa aceasta indemnizatia va fi platita abia dupa trecerea celor 6 luni de compensare, caci pe toata aceasta perioada va fi suspendata conform art. 45, alin. (1) din Legea somajului.

  Sper ca v-am lamurit.

  RăspundețiȘtergere
 4. Am si eu o nelamurire: pt a beneficia de somaj, trebuie intocmit un dosar care sa contina printre altele cate o adeverinta de la fiecare angajator incepand cu 2003. Unul dintre angajatori a inchis firma. Nu mai exista. Fara adeverinta de la acest angajator eu nu pot beneficia de cele 9 luni de somaj aferente celor 6 ani de cotizare.
  Ce sa fac?

  RăspundețiȘtergere
 5. Imi pare rau dar nu stiu ce sa te pot sfatui. Nu cunosc procedura de intocmire a dosarelor, stiu numai ce prevede legea si cum se poate interpreta. Pentru problema ta trebuie sa te adresezi la Oficiile pentru Somaj.

  RăspundețiȘtergere
 6. Cum pot intrerupe contractul de munca, cu firma la care lucrez si sa primesc somaj, fara ca firma sa desfiinteze acel post, avand nevoe sa angajeze o alta persoana pe acel post dupa plecarea mea?

  RăspundețiȘtergere
 7. Daca nu esti trimis in somaj pentru motivele prezentate in articolul de mai sus, ma tem ca nu vei putea beneficia de somaj. S-au inasprit regulile si statul nu mai incurajeaza aceasta indemnizatie, prin urmare ori desfiinteaza postul ori nu beneficiezi de somaj. Pentru detalii citeste bine articolul si o sa te lamuresti cu siguranta ce variante ai si/sau daca te poti incadra in alta categorie. Succes.

  RăspundețiȘtergere
 8. Intrebare: La media salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni se adauga si veniturile provenite din ordonanta(cele 10 salarii oferite la desfacerea c.m.) ?

  RăspundețiȘtergere
 9. Legea nu face nicio precizare decat "salariul". Prin urmare alte genuri de venituri care ar fi acordate din punctul meu de vedere nu vor putea intra in calcul, din ce spune legea se intelege ca doar veniturile salariale sunt purtatoare de impozit pentru somaj, restul situatiilor (printre care si tu) sunt mai de graba o "despagubire" pentru desfiintarea postului. Asa ca parerea mea este ca nu se pot lua in calcul. Succes.

  RăspundețiȘtergere
 10. am si eu o problema si sper sa ma lamuriti...acum ceva timp am intrat in somaj,toate bune am primit somajul timp de 6 luni..dar eu de cativa ani lucrez cu un contract de munca part time,pe langa jobul meu stabil, si iau lunar 170 lei.acum dupa cateva luni bune dupa ce am primit somajul..m au sunat ca trebuie sa dau baii inapo..450 lei pe luna pentru k lunar eu luam 170 lei.dar cum sa traiesc cu banii astia o luna intreeaga?..ce ar trebui sa fac?va rog ajutati ma!!! precizez ca cotizez la somaj lunar din ambele joburi.

  RăspundețiȘtergere
 11. Din pacate este corect. Pe perioada somajului nu poti avea alte venituri, in caz contrar poti fi obligat la restituire. Ceea ce spui tu ca e imposibil sa traiesti din 450 de lei pe luna, este corect, dar corect ar fi sa te angajezi la full time sa ai si tu un ban gramada. Succes.

  RăspundețiȘtergere
 12. Si eu am o problema ... si sper sa ma ajutati.Sunt in concediul pt. cresterea copilului pana la 2 ani si beneficiez de indemnizatia pt. copil, pana in ianuarie 2012. Societatea la care lucram nu mai exista. Cum pot beneficia de somaj? Fostul angajator a spus ca nu poate sa imi elibereze adeverinta cu stadiul de cotizare care imi trebuie pt. dosar, si nici decizia de incetare a activitatii pt ca societatea nu mai exista.Unde ma adresez pt. a intra in posesia documentelor care imi trebuie pt dosar? Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 13. Contract de munca desfacut conf.art.65 pct.1,ilegal deoarece postul nu a fost desfiintat,mam adresat instantei care a dat termen de judecata pe data de 17.07.2012,intrebarea este daca in aceasta situatie beneficiez de ajutor de somaj?

  RăspundețiȘtergere
 14. Am o intrebare referitoare conditia privind pensionarea. Se poate beneficia de somaj, in urma unei proceduri de concediere din motive neimputabile, daca sunt indeplinite conditiile de pensionare anticipata?

  RăspundețiȘtergere
 15. Ca sa poti beneficia de somaj trebuie sa verifici la ei daca postul figureaza desfiintat, asa ca cel mai bine te duci direct la ei si ii intrebi, faci o cerere, etc si astepti raspunsul. Eventual iti poti lua o audienta.

  RăspundețiȘtergere
 16. in data de 23 01 2012 miam dat demisia de la firma cu 24 01 2012 am semnat cu o firma noua si dupa citeva zile mi se spune sami fac cerere de concediu fara plata pe perioada 24 01 / 31 01 2012 de la prima firma cum se poate asa ceva

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este absolut normal si as putea spune CHIAR ELEGANT din partea firmei sa procedeze asa pentru ca tu nu ai respectat preavizul obligatoriu de 20 de zile. Poti sa te consideri un caz fericit ca nu ti-au dispus desfacerea contractului de munca disciplinar!

   Ștergere
  2. Va precizez ca nu mi sa cerut preaviz.Demisia si semnarea a fost cu acordul ambelor firme,dar totusi va rog sa-mi raspunde-ti la o intrebare. Daca nu am avut nici o zi intrerupere in cartea de munca pot beneficia de somaj?

   Ștergere
  3. Daca ai fi citit cu atentie articolul ai fi putut observa ca somajul nu se acorda in cazul demisiei.

   Ștergere
 17. Buna ziua,

  am vazut ca una dintre conditii se refera la adevarinte de la fostii angajatori incepand cu 2003. Nu este suficiemnat fisa fiscala ?? Ca sunt atatea firme care s-au restructurat, si-au schimbat denumirea sau felul activitatii ??
  Multumesc,
  D.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. D. fisa fiscala nu reprezinta nimic, decat eventual tine dovada contributiilor in perioada lucrata la firma x. Nu poate avea rolul de adeverinta de incadrare, motiv pt care nu este suficienta.

   Ștergere
 18. interesant, multumim pentru informatii...
  dar, cum mai zicea cineva aici, nu ar trebui nimeni incurajat sa ia somaj...
  multi spun ca e greu sa gaseasca de lucru ca nu au experienta... ei bine, sunt si firme care angajeaza personal fara experienta... si ii "scolesc" ei. Una ar fi Hartltrans din Timisoara (sigur sunt si altele, de asta stiu ca acolo lucreaza fratele meu, e sofer pe tir).
  deci, multa bafta la gasit de lucru :)

  RăspundețiȘtergere
 19. Buna ziua Am si eu o intrbare daca puteti sami raspundeti mi sa desfacut contracrul de munca pe perioada nedeterminata si primesc somaj pe sase luni ok .Problema este k nu mi sau trecut toti anii pe statul de cotizare pt somaj cum pot sa fac sai-i recuperez pot da firma in judecat pt asta mentionez k am lucrat din 2007 pana in 2012 la firma respectiva si miau trecut decat 1 an si 4 luni va multumesc

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Problema nu ta nu iti afecteaza somajul. Daca ai citit articolul inainte sa ne adresezi intrebarea ai vazut cum se calculeaza si ce reprezinta somajul.

   Ștergere
 20. Sunt somer. Daca primesc 60 de lei pe luna pe contul de moneybookers si scotindu-i pe un card facand bani pe net risc sa imi pierd indemnizatia de somaj?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Orice venituri realizate, indiferent de valoarea acestora, duc la incetarea indemnizatiei de somaj. Mare atentie!

   Ștergere
 21. Sunt in a patra luna de somaj din cele 12 luni. Daca ma angajez pe perioada determinata si dupa 3 luni nu mi se mai prelungeste contractul de munca mai primesc somaj? Cat timp? Indemnizatia de somaj va ramane la fel sau se va recalcula in functie de noile venituri?
  Va multumesc.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca va angajati in perioada somajului, pierdeti dreptul la somaj. Mai mult, in situatia in care nu anuntati inceperea lucrurului, va puteti trezi ca veti datora din urma banii primiti in somaj. Mare atentie! Asupra intrebarilor dvs, veti gasi raspunsul prin lecturarea articolului. Succes!

   Ștergere

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...