Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

31 martie 2015

SUSPENDAREA ACTIVITATII FIRMEI INTR-UN CONTROL ANAF ANTIFRAUDA

Intru-cat se contureaza un fenomen al controalelor cu potential abuziv al ANAF/GARDA FINANCIARA in aceste zile, prin numeroasele stiri referind suspendari de activitate pentru neinregistrarea in casele de marcat fiscale a unor sume de bani, laolalta cu amenzi contraventionale si/sau confiscari de bunuri, va propun sa analizam astazi care este Ordonanta de Urgenta aplicabila, care sunt drepturile si limitele de sanctiune, in cazul in care va aflati intr-o ipoteza similara si, mai ales, care sunt caile de atac prevazute de lege, importiva acestor masuri. Daca va intereseaza si gasiti util, da-ti mai departe, recomandati, share-uiti, sa afle cat mai multa lume ce drepturi au si cum se pot apara, in caz de abuzuri.

1.    In ce baza legala sunt suspendate activitatile unei firme?

Legea aplicabila in cazul suspendarii activitatii unei firme, bazat pe neinregistrarea in casa de marcat a operatiunilor de vanzare este o ordonanta mai veche, care a fost actualizata la 01.03.2015, prin introducerea ideii de „loterie fiscala”, respectiv OUG 28/1999 (Actualizată 2015 prin OG 10/2015) – Obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

 

In conformitate cu OUG 28/1999, modificata, se arata:

Art. 1
(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienţilor documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziţionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8).

Deci, cu alte cuvinte, operatorii economici care au obligatia de a utiliza case de marcat, au obligatia de a emite bonuri fiscale si nu alte documente justificative, precum sunt chitantele, de exemplu. Obligatia emiterii bonului fiscal nu subzista cata vreme casa de marcat nu este pusa in functiune (respectiv fiscalizata, in curs de fiscalizare, inlocuita, etc), in acest sens fiind prevederile art. 1, alin. (8) din OUG 28/1999. Acestia din urma, au obligatia de a emite chitante in dovedirea platilor inregistrate.

Obligaţia operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie, conform prevederilor art. 6 din OUG 28/1999, M.


2.    Care sunt contraventiile prevazute de lege si cum sunt pedepsite acestea.

Art. 10 si urmatoarele stabilesc categoriile de contraventii si sanctiunile aplicabile acestora, astfel:

Crt.
CONTRAVENTIE
Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:
SANCTIUNE
Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici, după cum urmează:
1
a) comercializarea de către operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă sau fără a face parte din reţeaua de unităţi acreditate pentru comercializare a unui distribuitor autorizat;

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea veniturilor obţinute, pentru contravenţia prevăzută la lit. a);

2
b) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu excepţia prevăzută la Art. 1 alin. (8);

d) cele prevăzute la 10 lit. b), c), d), e) şi dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu:

(ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b), c), d) şi e).

Plângerea contraventionala nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc).

3
c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale;

d) cele prevăzute la 10 lit. b), c), d), e) şi dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu:
 (ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b), c), d) şi e).
Plângerea contraventionala nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc).

4
d) neîntocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/din sertarul casei de marcat, altele decât cele provenite din încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie sau cele utilizate pentru a acorda rest clientului;

d) cele prevăzute la 10 lit. b), c), d), e) şi dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu:
(ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b), c), d) şi e).

Plângerea contraventionala nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc).
5
e) neîndeplinirea obligaţiei operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziţionate numai de la distribuitori autorizaţi sau unităţi acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

d) cele prevăzute la 10 lit. b), c), d), e) şi dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu:
(ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b), c), d) şi e).

Plângerea contraventionala nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc).
6
f) emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c), sau fără ca acesta să conţină toate datele prevăzute la 4 alin. (1) sau alin. (2), după caz;.
a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

7
g) neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;

se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei.
8
h) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare prevăzut la 1 alin. (11);

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

9
i) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea acreditată pentru service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia, în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

10
j) încălcarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (12) lit. a)–d);

c) cele prevăzute la 10 lit. j), k), n) şi r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;
11
k) încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (14);

c) cele prevăzute la 10 lit. j), k), n) şi r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;
12
l) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate a dispoziţiilor 4 alin. (13);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.


13
m) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, precum şi unităţilor din reţeaua acestora acreditate pentru service de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou sau de a înlocui memoria fiscală sau dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în cazurile şi în termenul prevăzut la 5 alin. (5);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.


14
n) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de către cei cărora li s-a retras autorizaţia de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă pentru aparatele livrate;

c) cele prevăzute la 10 lit. j), k), n) şi r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;
15
o) nerespectarea obligaţiei de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale de a păstra şi arhiva rola jurnal/dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, după caz, raportul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la 1 alin. (8), cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi unde nu se utilizează registrul special;

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

16
p) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la 5 alin. (3), dosarul de asistenţă tehnică prevăzut la art. 5 alin. (12);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

17
q) nerespectarea prevederilor 1 alin. (8);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

18
r) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva memoria fiscală, precum şi dispozitivul de memorare a jurnalului electronic, în condiţii care să permită citirea acestora de către organul fiscal competent;

c) cele prevăzute la 10 lit. j), k), n) şi r), cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;
19
s) comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (1) şi (2), care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (6);

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

20
ş) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

21
t) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi a aparatelor de marcat electronice fiscale cu o altă configuraţie şi un alt domeniu de utilizare decât cele prevăzute în autorizaţia de distribuţie;

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

22
ţ) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale după retragerea dreptului de distribuţie obţinut de distribuitorul autorizat în baza autorizaţiei;

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum şi cu:
(ii)confiscarea veniturilor obţinute, pentru contravenţia prevăzută la lit. ţ);

23
u) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor 4 alin. (12) lit. e) sau f);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

24
v) refuzul utilizatorului de a permite accesul tehnicianului de service în unitate pentru efectuarea verificărilor la solicitarea şi în prezenţa organelor de control asupra aparatelor de marcat electronice fiscale;

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

25
w) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei prevăzute la 4 alin. (12) lit. h);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

26
x) nerespectarea obligaţiei distribuitorilor autorizaţi prevăzute la 5 alin. (6) de a da curs solicitării organelor cu competenţă în domeniul controlului în vederea citirii datelor din memoria fiscală a aparatelor de marcat electronice fiscale sau din dispozitivul de memorare a aparatelor pentru realizarea activităţii de control;

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

27
y) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare, pentru aparatele definite la 3 alin. (2);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

28
z) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi, precum şi de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru a efectua service a prevederilor 5 alin. (8);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

29
aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (1), după data de 1 ianuarie 2016;

a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

30
bb) nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ştergerii memoriei operative pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (1);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

31
cc) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la 3 alin. (2);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:
 (ii) suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru, de la o lună la 3 luni, în funcţie de gravitatea faptelor, pentru contravenţia prevăzută la lit. cc);

Plângerea contraventionala nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc).
32
dd) continuarea livrării de bunuri sau prestării de servicii după suspendarea activităţii operatorului economic în punctul de lucru;

d) cele prevăzute la 10 lit. b), c), d), e) şi dd), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea sumelor încasate, pentru contravenţia prevăzută la lit. dd);
33
ee) încălcarea de către operatorii economici a dispoziţiilor prevăzute la 1 alin. (9);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

34
ff) nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor prevăzute la 31alin. (4);

b) cele prevăzute la 10 lit. a), l), m), o), p), q), u), w), x), y), z), bb), cc), ee) şi ff), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

35
gg) deţinerea la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special sau prin chitanţe
a) cele prevăzute la 10 lit. f), h), i), s), ş), t), ţ), v), aa) şi gg), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, precum şi cu:
(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contravenţia prevăzută la lit. gg);
3.    Care sunt caile de atac impotriva Proceselor Verbale de constatare si aplicare a sanctiunilor?

Art. 12 din OUG 28/1999 -
 (2) Împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

4.    Ce spune OG 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor?


DISPOZITIE LEGALA

OBSERVATII

Art. 1
Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.


Prin urmare fapta contraventionala trebuie sa fie savarsita cu vinovatie, adica cel ce a savarsit contraventia sa fi stiut exact de face, ce lege incalca si sa urmareasca in mod direct crearea prejudiciului fiscal. Prejudiciul trebuie sa fie real, actual si direct.

Art. 5
 (5)Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite.
(6)Sanctiunile complementare se aplica in functie de natura si de gravitatea faptei.
(7)Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 21, din OG 2/2001, sanctiunea contraventionala se aplica in limitele prevazute de actul normativ dar trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se cont de imprejurarile in care a fost comisa, modul si mijloacele de comitere, scopul urmari si urmarea produsa efectiv.

Principiul proportionalitatii intre fapta si sanctiune este retinut în mod constant de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (cauza Tyler c. Marii Britanii, hot. din data de 25.04.1978, cauza Weeks c. Marii Britanii, hot. din data de 2.03.1978), etc.


Art. 16 arata ca:
1)Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
Anularea Procesului Verbal se dispune pentru prevederile art. 17 din OG 2/2001:
Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Totodata, prin Decizia nr. 6/2015, ICCJ a completat intr-un Recurs in interesul legii, ca va constitui cauza de nulitate a Procesului Verbal si lipsa semnaturii olografe a agentului constatator.

Art. 31
(1)Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Deci termenul legal de contestatie este de 15 zile de la data primirii Procesului Verbal.

Art. 32
(1)Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.
(3)Plangerea suspenda executarea.NOTA: Conform art. 12, alin. (4) din OG 28/1999, M - prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea nu suspendă executarea în cazul sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 10 lit. b), c), d), e) şi cc), respectiv in situatia sanctiunilor care prevad suspendarea activitatii pe perioada determinata.
Contestatia va fi timbrata cu 20 lei, conform OG 80/2013, privind taxele de timbru judiciar si se depune la Judecatoria pe raza careia a fost savarsita/constata contraventia.

Plangerea suspenda executarea masurilor dispuse (AMENZI) pana la solutionarea irevocabila a contestatiei. Prin urmare, dupa inregistrarea plangerii, scoateti un certificat de grefa de la Judecatorie care se va depune la ANAF in vederea suspendarii masurii colectarii amenzilor obtinute, conform art. 32, alin. (3) din OG 2/2001.Art. 41
(1)Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura, in conditiile legii.
(2)In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului-verbal bunurile confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se restituie de indata celui in drept.
(3)Daca bunurile prevazute la alin. (2) au fost valorificate, instanta va dispune sa se achite celui in drept o despagubire care se stabileste in raport cu valoarea de circulatie a bunurilor.


5.    Alte chestiuni importante, ce trebuiesc stiute, in vederea limitarii sanctiunilor.

Conform prevederilor art. 1, alin. 11, comerciantii au obligatia de a afisa la loc vizibil un anunt DETALIAT de atentionare a clientilor cu privire la obligatia respectarii dispozitiilor legale – respectiv obligatia de a emite bon fiscal, de a solicita bon fiscal sau de a pleca fara plata produselor respective, in cazul neemiterii bonului fiscal.

(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (101). Modelul şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

6.    OMFP 218/2015 – Procedura de sigilare a unităţii pe perioada suspendării activităţii, conform OUG 28/1999, semnat de Ministrul Finantelor Darius Valcov prevede ca:

 

Sigilarea/desigilarea se dispune in baza unui Proces Verbal intocmit de organul de control.

Sigilarea vizeaza toate caile de acces ale clientilor.

Concomitent cu sigilarea se va afisa si un anunt tip pe intrarea in cladire.

             Desigilarea unitatii, se face conform prevederilor art. 6 din Ordin, o singura data, in urmatoarele situatii:
a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unităţii;
b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
c) transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă;
d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chiriaş, comodatar) spaţiului în care se află unitatea;
e) lucrări de reparaţii urgente în incinta unităţii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) — e) contravenientul are obligaţia de a solicita în scris organului de control care a dispus sigilarea unităţii desigilarea acesteia, ataşând totodată înscrisuri doveditoare.
(3) Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) termenul pentru care a fost dispusă perioada de desigilare nu poate depăşi 2 zile. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată desigilarea, unitatea este resigilată până la împlinirea termenului pentru care s-a dispus măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru.
(5) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. c) o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura suspendării activităţii în punctul de lucru.

 

7.    Sfaturi practice.

In vederea limitarii sanselor de neconformitate a plangerilor contraventionale, de analiza incorecta si fara studii juridice a continutului Proceselor Verbale primite, va recomand serios sa luati in calcul consultarea unui avocat in orice privinta.

Conform Codului de Procedura Civila, intocmirea, formularea si motivarea actiunilor trebuie sa indeplineasca niste conditii certe si extrem de stricte, in caz contrar putand risca anularea plangerii pentru neconformitate, conform prevederilor art. 200, NCPC.

Aceasta anulare a plangerii, inainte de a fi macar judecata, este in masura sa va decada din dreptul de a mai formula o alta plangere de acelasi gen – veti pierde termenul de 15 zile de contestatie si masura contraventionala va deveni irevocabila, deci, si dvs, buni de plata.

In ceea ce priveste paguba pe care o puteti suferi prin masura suspendarii abuzive a activitatii, aceasta se poate cuantifica ca pierdere si se poate solicita, pe calea unei actiuni judecatoresti, ca dauna, concomitent si/sau ulterior cu anularea procesului verbal, insa, aceste aspecte ramane sa le discutati, fiecare, separat, cu avocatul ales.

Daca aveti nelamuriri sau doriti sa va ajutam in aceasta procedura, pentru Bucuresti si Ilfov, va stam la dispozitie fie prin formularul de contact afisat pe site, fie printr-un email la avocatulmeu@rocketmail.com cu subiectul: suspendare ANAF.

0 COMENTARII:

Trimiteți un comentariu

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...