Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

25 martie 2011

OUG nr. 29/2011 privind modalitatea de esalonare a datoriilor la stat

P E   S C U R T

Este vorba despre Ordonanta de urgenta care permite persoanelor fizice sau juridice, de drept public sau privat,  sa-si esaloneze, pe o perioada de maxim 5 ani, datoriile cumulate la stat, in urmatoarele conditii:

"ARTICOLUL 3
Obiectul esalonarii


(1) Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Esalonarea la plata nu se acorda pentru:
a) obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice;
b) obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, care si-a pierdut valabilitatea;
c) obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
d) obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 116 din Codul deprocedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
e) obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
f) creantele stabilite de alte organe decat cele prevazute la art. 1 si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii;
g) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
(3) Perioada de esalonare la plata se stabileste de organul fiscal competent in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata.

ARTICOLUL 4
Conditii de acordare
(1) Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
a) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
b) sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal;
c) sa aiba constituita garantia potrivit art. 9;
d) sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;
f) sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.
(2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. a) trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala."

0 COMENTARII:

Trimiteți un comentariu

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...