Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

10 octombrie 2013

AVOCATUL FIRMEI: 30 DE ZILE TERMEN MAXIM GENERAL DE PLATA A FACTURILORLegea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013 si a intrat deja in vigoare. Insa, stiti ceva despre ea?! Va propun sa dezbatem astazi acest document.

1.    IN CE SITUATII SE APLICA LEGEA 72/2013?

Legea privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati publice prevede ca reglementarile se vor aplica  creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte furnizare si/sau prestari de servicii incheiate intre profesionisti sau intre acestia si autoritatile publice.

Cand este o creanta CERTA?


Conform art. 662, alin. (2) din Noul Cod de Procedura Civila, creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu. In cazul nostru, titlul executoriu il reprezinta contractul incheiat intre parti. (profesionisti, adica firmele si stat, sau doar intre profesionisti – firma-firma)

Prin urmare vom spune ca o creanta este certa atunci cand cuantumul ei rezulta din contract.

Cand este o creanta LICHIDA?

Conform art. 662, alin. (3) din NCPC creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

Asta inseamna ca o creanta este lichida atunci cand fie se stabileste valoarea ei prin contract, fie valoarea ei poate fi determinata prin elementele continute in contract. De exemplu, contractul contine informatii suficiente pentru a se stabili cuantumul acesteia – fie prin modalitati de plata, lunar, bilunar, saptamanal sau anual, ori prevede o suma fixa, unica, pe toata durata contractului, sau, din contra, prevede modalitati de calcul separate pe fiecare serviciu/produs prestat.

Cand este o creanta EXIGIBILA?

Conform art. 662, alin. (4) din NCPC,  creanţa este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plata.

Vom spune ca o creanta este exigibila atunci cand a expirat termenul sau scadent, general sau contractual stabilit, sau atunci cand, de exemplu, in urma unei intelegeri, debitorul isi asuma o plata ulterioara iesirii de sub scadenta, esalonata sau integrala, iar termenul asumat devine nerespectat prin neplata convenita.


2.    CE BENEFICII SI NOUTATI ADUCE FIRMELOR LEGEA 72/2013?

2.1.     Legea prevede ca termenul legal de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile, calculat de la data primirii facturii, de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, in situatia privata si 30 de zile in situatia stat-privat.
2.3.        Procedura de verificare si/sau receptie a bunurilor sau serviciilor prestate nu poate fi mai mare de 30 de zile, calculate de la data primirii/prestarii acestora. Sub aceasta dispozitie se dispune si o derogare, in sensul ca aceste termene generale pot fi marite cu acordul partilor, daca acestea convin contractual asupra unor perioade mai lungi de 30 de zile.
2.4.        IMPORTANT! Sub sanctiunea nulitatii absolute a clauzei, partile nu pot insera in contracte date de emitere/primire a facturilor!
2.5.         In cazul neplatii la termenele stabilite, creditorul poate solicita daune-interese pentru toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea creantei.
2.6.    Daunele interese suplimentare minimale sunt de 40 de euro si este o suma suplimentara oricaror altor cheltuieli, inclusiv cheltuielilor ocazionate de executarea silita.
2.7.     Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012 . Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru.

In prezent, dobanda legala penalizatoare se calculeaza la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR (5,25% in acest moment) plus 8 puncte procentuale.

0 COMENTARII:

Trimiteți un comentariu

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...