Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

16 mai 2013

Domenii de expertiza

D R E P T   C I V I L
si  
PROCEDURA  CIVILA 
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Mosteniri/dreptul sotului supravietuitor/atacare donatii/partaje succesorale/iesiri din indiviziune
 • Granituiri, stabilire de hotar, drepturi de servitute
 • Accesiuni imobiliare
 • Uzucapiuni
 • Exproprieri pentru utilitate publica
 • Partaje judiciare
 • Evacuari ale chiriasilor
 • Obligatii nascute din raporturi civile (restituiri de imprumut, contracte de garantii) etc.
 • Tranzactii civile
 • Fructe civile (chirii)
 • Punere sub interdictie
 • Declararea judecatoreasca a disparitiei si a mortii
 • Anulari acte si contracte
 • Contestatii la executari silite/suspendari executare
 • Acordare personalitate juridica asociatii, fundatii, federatii, patronate, sindicate, etc.
 • Obtinere/renuntare la cetatenie, etc.

D R E P T U L    C O M P A N I I L O R
-  
 In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Infiintari societati comerciale (SRL, SA, SCS, SCA, PFA, etc)
 • Cesiuni parti sociale/actiuni nominative
 • Excluderi asociati/ drepturile persoanelor fizice asociate
 • Iesire asociati
 • Lichidare si dizovare de societati
 • Fuziune, absorbtie, reorganizari
 • Cumparari de societati sau de afaceri
 • Somatii de plata
 
D R E P T     C O M E R C I A L

-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Pretentii materiale nascute din contracte comerciale
 • Obligatii de a face/a nu face/a da rezultate din contracte comerciale
 • Recuperari debite rezultate din contracte comerciale
 • Executari silite
 • Rezilieri/rezolutiuni ale contractelor comerciale, etc
 
DREPTUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • plangeri importiva actelor cu caracter normativ emise de Consiliile Locale ale Primariilor si/sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
 • plangeri impotriva actelor cu caracter normativ emise de autoritati publice ale statului (Autoritati, Ministere, Oficiul Concurentei, Oficiul pentru protectia consumatorului, samd)
 • plangeri importiva nesolutionarii la termen /nemultumiri la raspunsurile primite la o petitie adresata catre Autoritatile publice locale si/sau centrale ale statului
 • Cereri de anulare a actelor normative emise de autoritatile publice centrale si/sau locale ale statului, etc.

D R E P T    C O N T R A V E N T I O N A L
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Plangeri impotriva proceselor verbale de contraventie emise de oricare dintre autoritatile statului cu competenta in sanctionare si care intra sub incidenta OG 2/2001. 

D R E P T U L    F A M I L I E I
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Divort/ divort cu partaj/ divort cu partaj si incredintare minor
 • Tutela/curatela minor
 • Inregistrare tardiva a nasterii
 • Adoptie
 • Ereditate
 • Paternitate
 • Schimbarea administrativa a numelui
 • Pensii de intretinere minor
 • Rectificari acte de stare civila, etc.

D R E P T    F I S C A L
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Relaţiile de constituire, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice,
 • Impozite, taxe, contributii la asigurari sociale, dobanzi, penalitati
 • Redevente si chirii 
 • Achizitii publice, licitatii
 • Actiunile dvs implica contestatii la metodele de calcul ale obligatiilor fiscale, executari silite din domeniul fiscal, etc.


D R E P T U L    D E    A U T O R
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Marci, brevete de inventie, copyright


DREPTUL MUNCII si ASIGURARILOR SOCIALE
-
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Contestatii impotriva deciziilor de desfacere a contractelor de munca
 • Contestatii impotriva deciziilor de sanctiune disciplinara
 • Contestatii impotriva deciziilor de pensionare
 • Drepturi salariale, sporuri, indemnizatii
 • Contributii la casa de asigurari sociale (CAS), etc.

D R E P T U L    T R A N S P O R T U R I L O R
 -
In aceasta ramura de drept, actiunile tale implica:
 • Pretentii rezultate din contracte de transport, nationale, internationale, interjudetene sau intrajudetene, de marfa, calatori sau bagaje
 • Obligatii ale transportatorilor rezultate din contractele de transport
 • Rezilieri/rezolutiuni ale contractelor de transport, etc.
 • Autorizari taxi, microbuze.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...