Noutati juridice

Al catelea citititor esti?

ITI PLACE? FII ALATURI DE NOI CU UN LIKE!

22 august 2011

Modificari ale Legii Concurentei

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011 a fost publicată Legea nr. 149/2011 de aprobare a OUG nr. 75/2010 privind modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Cele mai importante modificări:

 • A fost redusă cauţiunea pe care companiile trebuie să o plătească pentru a obţine suspendarea executării deciziilor prin care Consiliul Concurenţei impune amenzi. Dacă în ultimul an, companiile au plătit 30% din amenda contestată, în unele cazuri ajungându-se chiar la milioane de euro, în viitor se vor aplica prevederile fiscale (conform Codului de Procedură Fiscală, instanţa stabileşte cauţiunea la o valoare de maxim 20% din amendă)

Reducerea procentului maxim al cauţiunii şi stabilirea valorii concrete de către instanţă pentru fiecare caz în parte asigură un acces mai bun la justiţie pentru companiile sancţionate care contestă amenzile Consiliului şi doresc să obţină suspendarea deciziei.

Notă: Legea face referire la Codul Fiscal, ne aşteptăm ca această prevedere să fie corectată, întrucât cauţiunea este reglementată de Codul de Procedură Fiscală.

 • Întreprinderile care deţin o cotă de piaţă de peste 40% pe o piaţă relevantă vor fi prezumate până la proba contrară ca având o poziţie dominantă 

Această modificare contravine reglementărilor de la nivelul Uniunii Europene, conform cărora, după cum prevedea şi forma anterioară a legii, o cotă de piaţă care nu depăşeşte 40% este o prezumţie a inexistenţei poziţiei dominante. Consiliul ar fi trebuit să dovedească în fiecare caz, pe baza tuturor factorilor relevanţi, existenţa unei poziţii dominante, fără a se baza pe o prezumţie pe care companiile trebuie să o răstoarne doar pentru că au o cotă de piaţă de 41%. Cotele de piaţă reprezintă doar un indiciu preliminar, care trebuie corelat cu ceilalţi factori ce determină constrângerile concurenţiale la care este supusă compania în cauză.

 • A fost redusă taxa de autorizare a concentrărilor economice. Dacă în cazul achiziţiilor supuse controlului Consiliului Concurenţei, companiile plăteau 0,04% din cifrele de afaceri totale ale întreprinderilor implicate, maxim 100.000 euro, în viitor vor plăti între 10.000 şi 25.000 euro.

Reducerea taxei de autorizare încurajează achiziţiile şi simplifică procedura prin eliminarea referirii la cifrele de afaceri ale companiilor implicate. Urmează ca autoritatea  de concurenţă să emită instrucţiuni de calcul.

 • A crescut maximul reducerii pentru recunoaşterea după primirea raportului de investigaţie şi exercitarea dreptului de acces la dosar, în cadrul observaţiilor sau al audierilor, a unei încălcări a legii, de la 25% la 30% (inclusiv când nivelul de bază este deja stabilit la minimul prevăzut de lege). În acelaşi timp însă, se introduce obligaţia întreprinderii supuse investigaţiei de a propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării (acolo unde este cazul) pentru a putea beneficia de diminuarea amenzii. Această prevedere poate face mai dificilă aplicarea reducerii, mai ales în absenţa unor criterii de evaluare a remediilor.
 • Se schimbă regimul audierilor. Până acum, rapoartele de investigaţie erau urmate de audieri, o decizie de sancţionare fiind luată numai în urma audierii părţilor implicate. În viitor, după primirea rapoartelor de investigaţie şi o dată cu depunerea observaţiilor scrise, companiile vor putea solicita să aibă loc audieri. Legea nu reglementează însă în ce condiţii poate Consiliul aproba sau respinge astfel de cereri, sau ce se întâmplă când nu toate companiile investigate solicită. În plus, Consiliul poate organiza audieri şi dacă întreprinderile investigate nu solicită, când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată. În plus, sancţiunile pentru încălcările art. 5 şi 6 din lege / 101 şi 102 din Tratat (înţelegeri şi abuz de poziţie dominantă) sau pentru implementarea concentrărilor economice anterior autorizării nu vor fi aplicate neapărat de Plen (care este format din 7 membri), ci pot fi aplicate de o comisie (formată din 3 membri) căreia Plenul îi deleagă această atribuţie.
 • Informaţiile obţinute de Consiliul Concurenţei în cadrul unei investigaţii sau inspecţii, şi care până acum puteau fi folosite doar pentru scopul în care fuseseră obţinute, vor putea fi utilizate „pentru scopul aplicării legislaţiei concurenţei” (pentru situaţiile în care se descoperă elemente ce nu ţin de investigaţia în curs, de exemplu). În plus, se introduce şi posibilitatea Consiliului Concurenţei de a sesiza alte instituţii sau autorităţi în baza informaţiilor colectate în cursul desfăşurarii propriilor activităţi (investigaţii, inspecţii). Rămâne de văzut în ce măsură aceste modificări vor genera în practică o serie de contestaţii pe motive procedurale, în contextul în care la nivelul Uniunii Europene reglementarea este aceeaşi precum cea din varianta anterioară a legii (folosirea doar în scopul în care au fost obţinute).
 • Avizele Consiliului pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial nu mai sunt conforme. Rămâne aşadar soluţia remediilor ulterioare, dacă instituţiile obligate să solicite avizul nu urmează recomandările Consiliului şi are loc o încălcare a art. 9 din lege (care interzice acţiunile autorităţilor şi instituţiilor ce restrâng concurenţa).

Alte modificări


 • Se înfiinţează Colegiul Consultativ (compus din reprezentanţi ai mediului universitar, ai mediului de afaceri, ai asociaţiilor de protecţie a consumatorilor sau alte persoane cu prestigiu în domeniul juridic, economic sau al concurenţei), care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţă şi face propuneri de numire a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei
 • Consiliul Concurenţei devine competent pentru sancţionarea faptelor de concurenţă neloială prevăzute de Legea nr. 11/1991
 • Se clarifică faptul că acţiunile în justiţie pentru repararea prejudiciilor cauzate printr-o practică anticoncurenţială pot fi intentate de asociaţiile de protecţia consumatorilor pentru consumatori şi de asociaţiile profesionale pentru membrii lor
 • O achiziţie va putea fi interzisă de Guvern la propunerea CSAT dacă prezintă riscuri pentru siguranţa naţională, Consiliul Concurenţei având datoria de a informa CSAT cu privire la astfel de operaţiuni
 • Se reduce de la 4 ani la 3 ani maximul pedepsei cu închisoarea pentru persoanele fizice care participă cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant la conceperea, organizarea sau practicilor interzise de art. 5 din lege
 • Se reduc minimum şi maximul amenzilor pentru autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice (minim 1.000 RON, maxim 20.000 RON) (faţă de 5.000 – 40.000 RON). Se reduc la jumătate minimul şi maximul amenzilor pentru întreprinderile nou înfiinţate, care nu au avut cifră de afaceri în anul anterior (astfel, amenda maximă nu poate depăşi 2.5 milioane RON)

0 COMENTARII:

Trimiteți un comentariu

AI O INTRABARE? ADRESEAZ-O AICI!
Reguli inainte sa ne scrii:
- Citeste cu atentie articolul
- Citeste Regulamentul Site-ului
- Nu folosi prescurtari sau abrevieri de genul mn, dak, adik, dc, etc
- Nu folosi litere mari si incearca sa adresezi o intrebare coerenta.
- Limiteaza-te la maxim 6 randuri, spatiul nu ne permite sa publicam povestile mai lungi si vor fi eliminate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...